Какво е прокурист?

Прокурист –  по закон може да бъде само физическо лице, упълномощено от търговеца да управлява дружеството срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър, заедно със саморъчния образец от подписа на прокуриста. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име […]

Какво е прокурист? Прочети още »

Приемане на нов съдружник

Приемането на нов съдружник в ООД и на съдружник в ЕООД се извършва с писмена молба от съдружника към дружеството. Промяната на това обстоятелство трябва да се обяви в 7 (седем) дневен срок от възникването му в Агенцията по вписванията, като ако фирмата не е пререгистрирана, законът позволява двете неща да се обявят едновременно.

Приемане на нов съдружник Прочети още »

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева. През 2009 година беше обнародвана промяна в  Търговският закон и вече учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност е 2 лева.  Тази промяна бе дълго време дискутирана  в публичното пространство и най –накрая бе гласувана и приета с идеята да се насърчи малкия и среден бизнес  и младите

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева Прочети още »

Смяна на Управител

Не зависимо дали Управителят на дадено дружество се осигурява по Договор за Управление или като самоосигуряващо се лице, той винаги може да инициира сам напускането си от заеманата длъжност. Като освобождаването му от длъжност и назначаването на нов Управител се публикува в Агенцията по вписванията.

Смяна на Управител Прочети още »

Какво е ООД и ЕООД?

Минималният капитал за регистрация на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД) или Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) e 2 лева. При регистрация на дружество задължително капитала трябва да е внесен в банка в учредителна сметка.

Какво е ООД и ЕООД? Прочети още »

Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията е създадена на 31.07.2004, като към нея преминават всички Служби по вписванията към Районните съдилища. Чрез създаването на единна, електронна, информационна система се дава публичност на досиетата на фирмите, обявените актове и вписаните обстоятелства, предоставя се и електронно актуално състояние. Освен Търговския регистър, към структурата на Агенцията по вписванията спада и Имотния регистър.

Агенция по вписванията Прочети още »

Промяна на наименованието на юридическо дружество

Промяна на наименованието на дружество се извършва в Агенцията по вписванията, за пререгистрираните дружества. Непререгистрираните дружества нямат право да променят наименованието си докато не се пререгистрират.

Промяна на наименованието на юридическо дружество Прочети още »

Годишен Финансов отчет

Пререгистрираните дружества са длъжни да подават Годишните си Финансови отчети в Агенцията по вписванията. Като държавната такса са подаване по електронен път е 35 лева, за подаване на хартиен носител 50 лева.

Годишен Финансов отчет Прочети още »

Покупка на дружествени дялове

Покупката на дялове е възможна след подписването на договор за покупко- продажба, в които подписите на страните се заверяват нотариално. Продажбата води до промяна на учредителните документи на дружествата.

Покупка на дружествени дялове Прочети още »

Scroll to Top