Поверителност

Предоставянето на лична информация и данни от Ваша страна е напълно доброволно.

Екипът на Lead Consult няма право да предоставя на трети лица данни и документи станали му известни по време на съвместната работа.

Екипът на Lead Consult се задължава да не използва лични данни и документи, пряко или косвено, за лични облаги или за облаги на трети лица.

Scroll to Top