Промяна на наименованието на юридическо дружество

Промяна на наименование на дружествоПромяната на името на юридическо дружество се извършва в Агенцията по вписванията, като за да се направи фирмата трябва да е пререгистрирана.  Ако все още досието на фирмата Ви се намира в съда по регистрация, е необходимо да я пререгистрирате и след това да извършите промяна в наименованието й. При пререгистрация на фирма трябва да се провери в Агенцията по вписванията дали това име не е заето. Възможно е да запазите името, което сте си харесали, като за това се заплаща държавна такса от 50 лева. Ако не сте си го запазили и е било свободно, но се окаже че в момента са в процес на регистрация  две дружества с абсолютно еднакви имена, предимството е за дружеството подало първо заявление.

При промяната на наименованието на ООД (Дружество с ограничена отговорност), трябва общото събрание на съдружниците да приеме новото име и да се разпишат  Дружествен договор и договор за Управление, ако има такъв с новото наименование.  В седем дневен срок от извършване на промяната, трябва да се подаде заявление в Агенцията по вписванията.

При промяната на наименованието на ЕООД (Еднолично дружество о ограничена отговорност), процедурата е същата. Решението за промяна на името  се взима от едноличният собственик на капитал и отново се подписват с актуалното наименование Учредителния документ и договор за Управление, ако има такъв.

Законовият срок в който Агенцията по вписванията трябва да публикува решението за промяна на наименованието е седем дневен.

Scroll to Top