Архив

 1. Правни услуги
 2. Сделки с недвижими имоти
 3. Регистрация на АД
 4. Регистрация на ООД и ЕООД
 5. Регистрация на ЕТ
 6. Регистрация на дружества
 7. Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)
 8. Регистрация на клон на Българска фирма в България
 9. Регистрация на клон на чуждестранна фирма в България
 10. Регистрация на Търговска марка
 11. Регистрация на фондация
 12. Прехвърляне на едноличен търговец
 13. Прехвърляне на предприятие на ЕТ в ЕООД
 14. Прехвърляне на търговско предприятие
 15. Продажба или наследяване на дружествен дял
 16. Увеличаване на капитал
 17. Смяна на седалище и адрес на управление
 18. Смяна на Управител
 19. Промяна на наименованието на юридическо дружество
 20. Упълномощаване на прокурист
 21. Наследяване на ЕТ
 22. Търговски регистър
 23. Регистър БУЛСТАТ
 24. Финансови консултации
 25. Промяна в регистрацията
 26. Обявяване на Годишен Финансов отчет
 27. Ликвидация и заличаване на фирма
 28. Заличаване на ЕТ

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top