Смяна на Управител

Смяна на Управител lead consultСмяна на Управител. Според Търговския закон, Управителят по всяко време може сам да  пусне писмена молба до ръководния орган, за оттегляне от заеманата позиция или самият ръководен орган да го освободи от заеманата длъжност.

До един месец от смяната на управителя дружеството трябва да го заяви в Агенцията по вписванията, ако не го направи Управителят има право сам да заяви вписването на промяната независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Смяна на управител. В досието на фирмата се заличава досегашният Управител и се обнародва нов такъв.

Промяна на седалището на дружеството отново се публикува в Агенцията по вписванията до един месец от настъпване му. Молбата и съпътстващите документи могат да бъдат подадени лично от Управителя или от  упълномощено от него лице.

И двете описани промени  е необходимо да бъдат отразени в дружествения договор (за ООД) и в учредителния  документ (за ЕООД) и актуалните им варианти да бъдат публикувани в Агенцията по вписванията с публикуването на съответната промяна.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top