– Регистрация на лекарска практика и сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Сключване на договор с НЗОК (националната здравноосигурителна каса) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

За да може да сключите договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) трябва да отговаряте на определени условия, а именно: 1.     Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД (в случай че нямате такава можем да ви помогнем с регистрирането й) – като са спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството. 2.     Фирмен печат. 3.     Диплома и […]

Сключване на договор с НЗОК (националната здравноосигурителна каса) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?   Според Закона за лечебните заведения лечебни заведения за извънболнична помощ са: 1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат: а) индивидуална практика за първична медицинска помощ; б) групова практика за първична медицинска помощ; 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: а)

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика? Прочети още »

Как да си отворим дентален кабинет?

Регистрацията на дентален кабинет за всички медицински лица, независимо дали практикуват самостоятелно или в групова практика, се извършва въз основа на заявление, към което се прилага целият пакет от необходими документи включва: Актуално удостоверение за търговска регистрация: Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

Как да си отворим дентален кабинет? Прочети още »

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина. Денталният център представлява лечебно заведение за извънболнична дейност, където лекари, специалисти по дентална медицина, осъществяват първична и специализирана дентална помощ. В зависимост от броя на лекарите, както и характера на дейността, разграничаваме два основни вида амбулатории: Амбулатория за индивидуална практика  и Амбулатория за групова практика.

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Видове Амбулатории: Амбулаторията по дентална медицина представлява лечебно заведение, в което лекари с признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ. Характерът на дейността, броят и квалификацията на лекарите и начинът на организация определят вида на амбулаторията. Амбулатория за индивидуална практика (самостоятелно упражняване на дейността) Амбулатория за групова практика (упражняване на дейността от две

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »

Сключване на договор с НЗОК за осъществяване на дентална медицина

За да може да сключите договор с НЗОК за извършване на дентална медицина,  е необходимо да преминете през няколко предшестващи етапа по регистрация. Процедура по регистрация: Регистрация на фирма ЕООД/ООД–  трябва да бъдат спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството. Регистрация в Съюза на Стоматолозите в България. Регистрация в РЗИ (Регионална здравна

Сключване на договор с НЗОК за осъществяване на дентална медицина Прочети още »

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор

Откриване на индивидуална практика от медицинско лице   След новите промени в закона от ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ в сила от 16.06.2020 г.: Могат да открият собствена индивидуална практика за здравни грижи и лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.   Основни стъпки при откриване на индивидуална

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор Прочети още »

Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

Откриване на амбулатория. Видове амбулатории: Ако сте лекар и сте решили да практикувате своята професия самостоятелно, осъществявайки извънболнична дейност, Вие имате възможността за откриване на  амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ или амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ. Ако пък сте лекар по дентална медицина, можете да отворите свой дентален кабинет.

Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »

Откриване на медицински център

Откриване на медицински център. Какво е медицински център? Медицински център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности. Изисквания към помещението Препоръчителният статут на помещението, в което ще бъде разположен центърът, е лечебно заведение/стоматологичен кабинет/дентален кабинет.

Откриване на медицински център Прочети още »

Scroll to Top