Минимален размер на учредителен капитал 2 лева

2 лв капиталПрез 2009 година беше обнародвана промяна в  Търговският закон и вече учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност е 2 лева.  Тази промяна бе дълго време дискутирана  в публичното пространство и най –накрая бе гласувана и приета с идеята да се насърчи малкия и среден бизнес  и младите прогресивни хора. Капитал от 2 лева не е само  родна приумица, в много от Европейските държави  минималният капитала е 1 евро. Въпреки това през първо тримесечие на 2010, регистрираните дружества с ограничена отговорност са по-малко спрямо същия период миналата година. Междувременно ЕТ – Едноличните търговци регистрирания през 2010 са повече от  колкото миналата година. При Едноличния търговци, физическо лице – търговец е отговорен към кредиторите  в рамките на своята собственост, а при дружество с ограничена отговорност в рамките на дяловете.

Scroll to Top