Минимален размер на учредителен капитал 2 лева

учредителен капитал lead consultМинимален размер на учредителен капитал 2 лева.

През 2009 година беше обнародвана промяна в  Търговският закон и вече учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност е 2 лева. 

Тази промяна бе дълго време дискутирана  в публичното пространство и най –накрая бе гласувана и приета с идеята да се насърчи малкия и среден бизнес  и младите прогресивни хора. Капитал от 2 лева не е само  родна приумица, в много от Европейските държави  минималният капитала е 1 евро.

Учредителен капитал. Въпреки това през първо тримесечие на 2010, регистрираните дружества с ограничена отговорност са по-малко спрямо същия период миналата година. Междувременно ЕТЕдноличните търговци регистрирания през 2010 са повече от  колкото миналата година.

При Едноличния търговци, физическо лице – търговец е отговорен към кредиторите  в рамките на своята собственост, а при дружество с ограничена отговорност в рамките на дяловете.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top