Продажба на дребно на медицински изделия за професионална употреба от аптеки и дрогерии

След отпадането на извънредната епидемиологична обстановка, считано от 01.04.2022г., по информация на наши клиенти от сферата на търговия с медицински изделия, част от аптеките и дрогериите в аптечната мрежа са преустановили закупуването намедицински изделия – тестове за COVID-19 и др., за които изделия, съгласно придружаващата ги документация, е посочено, че са предназначени само за професионална …

Продажба на дребно на медицински изделия за професионална употреба от аптеки и дрогерии Прочети още »

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2

В продължение на ЧАСТ 1-ва по темата, днес ще разгледаме заповедното и исковото производство срещу длъжника като възможни действия срещу длъжниците целящи събирането на търговски вземания. Заповедното производство е специален вид съдебно производство, което е уредено от законодателя в чл. 410-425 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и се отличава със своята бързина. За разлика от …

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2 Прочети още »

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 1

Съществуващата междуфирмената задлъжнялост е общоизвестна. Какви обаче са правните действия, които кредиторът може да предприеме срещу своя длъжник и в каква последователност следва да бъдат предприети същите? В две последователни статии по темата ще споделим как действаме ние вслучаите, в които наши клиенти са ни възложили събиране на „вземане“. ↳ На първо място препоръчваме до …

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 1 Прочети още »

Интервю на Forbes България с основателката на Lead Consult, Добромира Николова

“Няма твърде смели мечти!” – с тези думи започва статията на Forbes България, посветена на нашият основател, Добромира Николова. “Не слагайте граници на мечтите си, мечтайте смело” са нейните думи, към всеки един от нас! В това ин-депт интервю на Forbes България, ще се запознаем с перспективата на един свободо-мислещ, амбициозен и успял човек. А …

Интервю на Forbes България с основателката на Lead Consult, Добромира Николова Прочети още »

Придобиване на недвижим имот по давност

Съгласно закона за собствеността правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона /наследяване и др/. С настоящата статия ще разгледаме  придобиването на собственост по давност и по конкретно придобиването по давност правото на собственост върху недвижим имот. На първо място следва да изясним какво означава понятието …

Придобиване на недвижим имот по давност Прочети още »

Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството

Извършването на стопанска дейност посредством дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) дава необходимите спокойствие и свобода на инициатива на лицата (ФЛ или ЮЛ), които притежават пряко или косвено участие в капитала на дружество. Това е така, тъй като дружеството с ограничена отговорност е отделен правен субект и по правило /макар и да са налице изключения/, едноличният …

Лична отговорност на управителя на дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) за задължения на дружеството Прочети още »

Запазена част от наследство. Възстановяване на запазена част.

✒ Запазена част от наследство. По силата на закона, в момента на смъртта на дадено лице и по последното му местожителство, се открива неговото наследство. Същото се разпределя в дялове между наследниците по правилата на Закона за наследството (ЗН). Приживе обаче, всяко лице разполага с правото да се разпорежда за след смъртта си с цялото …

Запазена част от наследство. Възстановяване на запазена част. Прочети още »

Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател?

↳ Търговската дейност, извършвана в различни търговски обекти, подлежи на различни регистрация и издаване на различни разрешителни. ↲ За да се премине към процес по регистрация е нужно, търговеца, който стопанисва в момента обекта или с договор за наем или с документ за собственост да извърши изброените по-долу регистрационни режими. Което означава че всички разрешително …

Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател? Прочети още »

Изисквания за помещение за регистрация на детски център

В тази статия, ще се разгледат изискванията за регистрация на детски център, които не могат да се отнесат и за регистрация на детска частна градина. Изискванията за последното, са разгледани в наша друга статия ➽➽ виж тук. Частните детски центрове, не се регистрират по Закон за предучилищното и училищното образование, съответно те се третират, като …

Изисквания за помещение за регистрация на детски център Прочети още »

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия

Според Закона за медицинските изделия, когато даден търговец желае да търгува с медицински изделия на територията на Р България, то той трябва да декларира че: ➽ помещенията отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия, в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба, И ➽ притежават или разполагат с …

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top