– Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ)

Какво е ЕТ? Всяко едно физическо лице с постоянен адрес в Република България може да се регистрира като Едноличен търговец или за краткост „ЕТ“. Търговското качеството на едно физическо лице разширява неговата правоспособност, като му дава правото да извършва търговски сделки и да организира работата си по търговски начин. Това означава, че всички права и […]

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ) Прочети още »

Направете правилен избор за наименование на вашата фирма

„Как да се казва фирмата ми?“ Несъмнено това е един от първите въпроси, които си задава всеки един, предприел откриването на свое собствено търговско дружество. Свободата да изберете наименование изцяло по ваш избор, чрез което да популяризирате своята дейност, е привидна. Съществуват някои ограничения, с които трябва да се съобразите, така че вашето дружество да

Направете правилен избор за наименование на вашата фирма Прочети още »

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни

Извършването на търговия със злато и скъпоценни камъни се регулира от Министерство на икономиката, Валутния закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни Прочети още »

Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение

Регистрация на Клъстер: Регистрация на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение) по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате да се учреди Сдружението, то може да бъде в частна или общественополезна полза. Какви са задълженията Ви след

Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение Прочети още »

Регистрация и учредяване на Клъстер

В българското законодателство не се урежда изрично юридическо лице или търговско дружество, което да носи наименованието Клъстер. Регистрация и учредяване на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице (Сдружение) с нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате

Регистрация и учредяване на Клъстер Прочети още »

Регистрация на ЕООД?

Какво е ЕООД? ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) е дружество, което  принадлежи на едно лице – физическо или юридическо. Това означава, че собственик на капитала е само едно лице. Неговата отговорност е ограничена до размера на капитала и имуществото на фирмата. Така личното му имущество е обособено и защитено от кредитори на дружеството. Регистрация

Регистрация на ЕООД? Прочети още »

Проверка на дружество

Проверка на дружество.   Дадено дружество може да бъде проверено, дали има задължения, вписани запори или други особени залози след издаване на следните документи: •     Удостоверение за липса на несъстоятелност Удостоверение за липса на несъстоятелност се издава в Търговското отделение в съдилището по адресна регистрация на дружеството (за фирми регистрирани в София – се издава от

Проверка на дружество Прочети още »

Регистрация на дружество за един работен ден

Вписването на дружества (ЕООД, ООД, ЕТ и АД) в Търговския Регистър вече се извършва за 1 (един) работен ден. Така срокът е намален от 5(пет) работни дни на 1 (един) работен ден. Съответно срокът за отстраняване на несъответствия отново е 1 (един) работен ден. Новите промени са вписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за Търговския Регистър. Това

Регистрация на дружество за един работен ден Прочети още »

Издаване на електронни удостоверения от Търговския Регистър

Удостоверенията за актуално състояние за пререгистрираните фирми се издава от Агенцията по вписванията – Търговски Регистър.

Издаване на електронни удостоверения от Търговския Регистър Прочети още »

Електронни услуги, извършвани от Търговския регистър

В Търговския Регистър, по електронен път с електронен подпис, могат да се извършват следните услуги: Подаване на заявление по образец в Търговския регистър за вписване или заличавне на обстоятелства и обяване на актове, относно търговци и клонове на чуждестранни търговци (за регистрация на фирма) Искане за назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в

Електронни услуги, извършвани от Търговския регистър Прочети още »

Scroll to Top