A. Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Капитал и имущество на дружества с ограничена отговорност

Настоящата статия цели да представи информация относно значението на вписания в търговския регистър капитал при дружества с ограничена отговорност (ООД), включително неговите функции, както и разликата между капитал и имущество на дружеството. Капиталът на ООД представлява парична сума (стойност, число), която се образува от сбора от паричните стойности на дяловите вноски на съдружниците в дружеството. […]

Капитал и имущество на дружества с ограничена отговорност Прочети още »

Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала, чрез издаване на нови дружествени дялове със стойност по-висока от номинала им

Капиталовите дружества, могат чрез решение на собственика, да вземат решение за увеличаване на уставния капитал, чрез издаване на нови дружествени дялове. Тези дружествени дялове могат да се поемат от вече наличен собственик, или да бъдат поети от ново лице, което по този начин да бъде прието, като съдружник в дружеството. Издадените дружествени дялове, се издават

Увеличаване на капитала, чрез издаване на нови дружествени дялове със стойност по-висока от номинала им Прочети още »

Покупко-продажба на "работещ бизнес" чрез придобиване на търговско предприятие

Покупко-продажба на „работещ бизнес“ чрез придобиване на търговско предприятие

В предходната ни статия „Какво представлява покупко-продажбата на „работещ бизнес“ и какво предварително трябва да провери купувачът преди покупката“ разгледахме обичайно използвания в практика способ за придобиване на работещ бизнес, а именно чрез покупка на самото търговско дружество, чрез което се осъществява дейността, което се реализира чрез покупката на дружествените дялове или акциите (в зависимост

Покупко-продажба на „работещ бизнес“ чрез придобиване на търговско предприятие Прочети още »

Дoбpoвoлнa peгиcтpaция пo ДДC

Kaĸвo тpябвa дa знaeм зa доброволна регистрация по ддс? Haй-чecтo дoбpoвoлнaтa peгиcтpaция пo ДДC, ce пpaви нeпocpeдcтвeнo cлeд oтĸpивaнe нa фиpмaтa / дpyжecтвoтo. Toвa e пpoцeдypa, пpи ĸoятo coбcтвeниĸa ce peгиcтpиpa пo ЗДДС (Зaĸoнa зa дaнъĸ дoбaвeнa cтoйнocт), тъй ĸaтo мy пpeдcтoи дa извъpши ĸyп инвecтиции, a чecтo cpeдcтвaтa нe дocтигaт. Πpи пoлoжeниe чe тъpгoвeцът

Дoбpoвoлнa peгиcтpaция пo ДДC Прочети още »

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за инвестиции в недвижими имоти

Обща характеристика и особености. Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за инвестиции в недвижими имоти е търговско дружество, чиято цел е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за инвестиции в недвижими имоти Прочети още »

Какво е акционерно дружество (АД)?

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Акционерното дружество е вид търговско дружество. При Акционерно дружеството, капиталът е разделен на акции и дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“.

Какво е акционерно дружество (АД)? Прочети още »

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България

Чужденците, упражняващи свободна професия в България, се регистрират в Регистър БУЛСТАТ. Това става чрез подаване на заявление, съдържащо следните данни: 1. Код по БУЛСТАТ- това е личният номер на чужденеца (ЛНЧ)2. Основни данни за лицето- дата на раждане, гражданство, имена, документ за самоличност (паспорт)3. Основание за вписване в регистъра4. Адрес за кореспонденция Адресът за кореспонденция

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България Прочети още »

Разходи за стартиране на собствен бизнес

Какви разходи се извършват при стартиране на собствен бизнес: Регистрация на самата фирма Издаване на печат на фирмата Закупуване на касов апарат (ако фирмата ще има и касови приходи) Закупуване на контролна везна Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект (ако фирмата има такъв) Внедряване на  добри хигиенни и производствени практики на търговския обект

Разходи за стартиране на собствен бизнес Прочети още »

Понятие за непарична вноска в търговско дружество

Непаричната вноска е източник за формиране на капитала на търговското дружество, първоначално при учредяване (създаване) на дружеството или начин за увеличаване на капитала при съществуващо дружеството.

Понятие за непарична вноска в търговско дружество Прочети още »

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице  Необходимите документи за регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице са идентични с тези, които трябва да представи всеки български гражданин, регистриращ собствена фирма. Достатъчно е физическото лице да носи със себе си лична карта (съответно паспорт за лице от страна членка извън ЕС). Данните от нея се

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top