A. Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Какво е АД?

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Акционерното дружество е вид търговско дружество. При Акционерно дружеството, капиталът е разделен на акции и дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“.

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България

Чужденците, упражняващи свободна професия в България, се регистрират в Регисър БУЛСТАТ. Това става чрез подаване на заявление, съдържащо следните данни: 1. Код по БУЛСТАТ- това е личният номер на чужденеца (ЛНЧ) 2. Основни данни за лицето- дата на раждане, гражданство, имена, документ за самоличност (паспорт) 3. Основание за вписване в регистъра 4. Адрес за кореспонденция …

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България Прочети още »

Разходи за стартиране на собствен бизнес

Какви разходи се извършват при стартиране на собствен бизнес: Регистрация на самата фирма Издаване на печат на фирмата Закупуване на касов апарат (ако фирмата ще има и касови приходи) Закупуване на контролна везна Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект (ако фирмата има такъв) Внедряване на  добри хигиенни и производствени практики на търговския обект …

Разходи за стартиране на собствен бизнес Прочети още »

Понятие за непарична вноска в търговско дружество

Непаричната вноска е източник за формиране на капитала на търговското дружество, първоначално при учредяване (създаване) на дружеството или начин за увеличаване на капитала при съществуващо дружеството.

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице  Необходимите документи за регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице са идентични с тези, които трябва да представи всеки български гражданин, регистриращ собствена фирма. Достатъчно е физическото лице да носи със себе си лична карта (съответно паспорт за лице от страна членка извън ЕС). Данните от нея се …

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице Прочети още »

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?

Българско юридическо лице, може  закупи частично или изцяло чуждестранно юридическо дружество.  За целта собствениците на капитал на българското дружество, трябва да са взели протоколно решение на общото събрание в което изрично да е записано решението им за частично или пълно изкупуване на дяловете на чуждестранното дружество. Българското юридическо дружество трябва да притежава актуално състояние издадено …

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество? Прочети още »

Видове предмет на дейност на фирма

Една от основните крачки при регистрация на фирма, било то ЕООД или ООД, е точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Обсегът от избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали вашата фирма да се реализира, било то: мода, козметика, строителство, търговия с храни-мляко и …

Видове предмет на дейност на фирма Прочети още »

Как се регистрира клон на Българска фирма в друг град

Какво е клон? Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец чрез относително обособяване на част от дейността си я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му. Банките и застрахователните дружества могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по …

Как се регистрира клон на Българска фирма в друг град Прочети още »

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор

След новите промени в закона от ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ в сила от 16.06.2020 г.: Могат да открият собствена индивидуална практика за здравни грижи и лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област. Основни стъпки: 1. Регистрация на фирма ЕООД • Наименованието на фирмата включва точно обозначение на …

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор Прочети още »

Scroll to Top