– Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Понятие за непарична вноска в търговско дружество

Непаричната вноска е източник за формиране на капитала на търговското дружество, първоначално при учредяване (създаване) на дружеството или начин за увеличаване на капитала при съществуващо дружеството.

Понятие за непарична вноска в търговско дружество Прочети още »

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице  Необходимите документи за регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице са идентични с тези, които трябва да представи всеки български гражданин, регистриращ собствена фирма. Достатъчно е физическото лице да носи със себе си лична карта (съответно паспорт за лице от страна членка извън ЕС). Данните от нея се

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице Прочети още »

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?

Българско юридическо лице, може  закупи частично или изцяло чуждестранно юридическо дружество.  За целта собствениците на капитал на българското дружество, трябва да са взели протоколно решение на общото събрание в което изрично да е записано решението им за частично или пълно изкупуване на дяловете на чуждестранно дружество. Българското юридическо дружество трябва да притежава актуално състояние издадено от

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество? Прочети още »

Видове предмет на дейност на фирма

Една от основните крачки при регистрация на фирма, било то ЕООД или ООД, е точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Обсегът от избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали вашата фирма да се реализира, било то: мода, козметика, строителство, търговия с храни-мляко и

Видове предмет на дейност на фирма Прочети още »

Как се регистрира клон на Българска фирма в друг град

Какво е „клон“? Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец чрез относително обособяване на част от дейността си я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му. Банките и застрахователните дружества могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по

Как се регистрира клон на Българска фирма в друг град Прочети още »

Регистрация на ЕООД и ООД в България

Учредявайки дружество в България, както и навсякъде по света, било то ЕООД или ООД на първо място трябва да изберете име за вашата фирма. След като сте избрали трябва да бъде проверено дали то е уникално и не се повтаря с друго, което е вече вписано или запазено Търговският регистър. Проверката става по електронен път в

Регистрация на ЕООД и ООД в България Прочети още »

Учредяване на Фондация

Учредяване на Фондация. Какво представлява Фондацията? Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от 01.01.2018 г. се вписва в новия Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистър ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, от където се генерира и уникалния му

Учредяване на Фондация Прочети още »

Учредяване на Сдружение

Учредяване на Сдружение. Какво представлява Сдружението? Сдружението е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от 01.01.2018 г. се вписва в новия Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистър ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, от където се генерира и уникалния му

Учредяване на Сдружение Прочети още »

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Регистрация на Сдружения и Фондации: С влизане в сила от 01.01.2018 г. на промените в няколко закона се създава Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в който ще се регистрират юридическите лица с нестопанска цел, а именно – Сдружения и Фондации. Според целите, за които са учредени, Сдружения и Фондации биват два вида – в

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел Прочети още »

Как българско търговско дружество да бъде разпознаваемо в ЕС?

След учредяване на българско търговско дружество в Търговския регистър се генерира уникален номер, наречен ЕИК. Вашите партньори и клиенти от ЕС могат да проверят дали търговското Ви дружество е действително чрез електронна платформа – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg За да се впише ЕИК номера в тази електронна платформа даденото Българско Търговско дружество трябва да се регистрира по ДДС

Как българско търговско дружество да бъде разпознаваемо в ЕС? Прочети още »

Scroll to Top