– Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Какво представлява Дружествен договор?

При учредяване на Дружество с ограничена отговорност, взаимоотношенията между съдружниците си уреждат с дружествен договор. Той се сключва в писмена форма и се подписва от всеки един от съдружниците.

Какво представлява Дружествен договор? Прочети още »

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване

Търговското дружество е обединение на две или повече лица, за извършване на търговски сделки с общи средства. Може да се учреди дружество и от едно лице.

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване Прочети още »

Какво е прокурист?

Прокурист –  по закон може да бъде само физическо лице, упълномощено от търговеца да управлява дружеството срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър, заедно със саморъчния образец от подписа на прокуриста. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име

Какво е прокурист? Прочети още »

Приемане на нов съдружник

Приемането на нов съдружник в ООД и на съдружник в ЕООД се извършва с писмена молба от съдружника към дружеството. Промяната на това обстоятелство трябва да се обяви в 7 (седем) дневен срок от възникването му в Агенцията по вписванията, като ако фирмата не е пререгистрирана, законът позволява двете неща да се обявят едновременно.

Приемане на нов съдружник Прочети още »

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева. През 2009 година беше обнародвана промяна в  Търговският закон и вече учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност е 2 лева.  Тази промяна бе дълго време дискутирана  в публичното пространство и най –накрая бе гласувана и приета с идеята да се насърчи малкия и среден бизнес  и младите

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева Прочети още »

Смяна на Управител

Не зависимо дали Управителят на дадено дружество се осигурява по Договор за Управление или като самоосигуряващо се лице, той винаги може да инициира сам напускането си от заеманата длъжност. Като освобождаването му от длъжност и назначаването на нов Управител се публикува в Агенцията по вписванията.

Смяна на Управител Прочети още »

Какво е ООД и ЕООД?

Минималният капитал за регистрация на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД) или Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) e 2 лева. При регистрация на дружество задължително капитала трябва да е внесен в банка в учредителна сметка.

Какво е ООД и ЕООД? Прочети още »

Промяна на наименованието на юридическо дружество

Промяна на наименованието на дружество се извършва в Агенцията по вписванията, за пререгистрираните дружества. Непререгистрираните дружества нямат право да променят наименованието си докато не се пререгистрират.

Промяна на наименованието на юридическо дружество Прочети още »

Покупка на дружествени дялове

Покупката на дялове е възможна след подписването на договор за покупко- продажба, в които подписите на страните се заверяват нотариално. Продажбата води до промяна на учредителните документи на дружествата.

Покупка на дружествени дялове Прочети още »

Scroll to Top