Издаване на електронни удостоверения от Търговския Регистър

Търговския Регистър lead consultУдостоверенията за актуално състояние за пререгистрираните фирми се издава от Агенцията по вписванията – Търговския Регистър.  То може да си извади на място, от всяко заинтересовано лице, без да е необходимо нотариално заверено пълномощно. 

Цената е 7 лева за Удостоверението (ако е до 2 страници, за по-дълги таксата е според Тарифата на Агенция по вписванията) и  2 лева банкова такса. Валидността му е  6 месеца от датата на издаването му, като в някои държавни администрации се изисква срок на валидност 3 месеца. Удостоверението за актуално състояние служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма.  При промяна на всяко едно от тях, то се отразява в досието на фирмата и трябва да се извади ново Удостоверение, в което е вписана съответната промяна.

Удостоверение за актуално състояние може да се извади и по електронен път. Като за целта е необходимо,  да се направи регистрация на сайт на Агенцията по вписванията www.brra.bg и на  www.epay.bg. Посочвате актуален e-mail адрес, защото на него ще Ви се изпратят е-mail с искане за потвърждение. След като двете регистрации са извършени успешно,  можете от полето „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи” на сайт на Агенцията по вписванията www.brra.bg да си изберете вида на Удостоверението, което Ви необходимо.

Посочвате ЕИК номера на фирмата, чиито данни искате да получите  и e-mail на който да Ви бъде изпратено. След извършване на плащането на  www.ebg.bg, получавате Удостоверението на посочения e-mail. Цената е 4 лева държавна такса (ако е до 2 страници, за по-дълги таксата е според Тарифата на Агенция по вписванията)  и 1,5 лева такса за превода.

Плащанията за издаване на електронни документи от Агенция по вписванията, могат да се извършват само и единствено през www.epay.bg.

Публичният достъп до данните на Агенцията по вписванията, разрешава свободно издаване и получаване на електронни удостоверения.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top