Регистрация на дружество за един работен ден

Регистрация на дружество за един работен ден lead consult

Вписването на дружества (ЕООД, ООД, ЕТ и АД) в Търговския Регистър вече се извършва за 1 (един) работен ден.

 • Така срокът е намален от 5(пет) работни дни на 1 (един) работен ден.
 • Съответно срокът за отстраняване на несъответствия отново е 1 (един) работен ден.
 • Новите промени са вписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за Търговския Регистър.
 • Това улеснява изключително много бизнеса и подпомага за бързото стартиране на дейност.

Какво Ви е необходимо за регистрация на дружество:

 • да изберете наименование.
 • да опишете основна дейност.
 • да посочите седалище и адрес на управление.
 • да изберете управител/и.
 • да посочите размер на капитала.

При регистрация на фирма, екипът на Lead Consult извършва за Вас:

 • проверка за уникалност на наименованието.
 • изготвяме всички необходим документи за регистрация на  Вашето дружество
 • записване на час при нотариус, за подписване на необходимите документи.
 • откриване на набирателна сметка
 • подаваме необходимите документите за регистрация в Агенция по вписванията.
 • предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация на Вашето дружество
 • можем да Ви предоставим и счетоводни услуги

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top