Електронни услуги, извършвани от Търговския регистър

изтеглен файлВ Търговския Регистър, по електронен път с електронен подпис, могат да се извършват следните услуги:

  • Подаване на заявление по образец в Търговския регистър за вписване или заличавне на обстоятелства и обяване на актове, относно търговци и клонове на чуждестранни търговци (за регистрация на фирма)
  • Искане за назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговски дружества, за назначаване на общ проверител, контрольор и регистриран одитор, впредвидените от закона случаи
  • Подаване на жалба срещу отказ
  • Уведомления за грешка при сканиране
  • Искане за изправяне на грешки и непълноти
  • Документи по искане за назначаване
  • Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи
  • Удостоверение за запазена фирма

Таксите за подаване на заявления по електронен път, са на половина по-ниски от таксите за подаване на заявления на хартиен носител на място в съответното териториално поделение на Търговския Регистър.

 

 

Scroll to Top