Електронни услуги, извършвани от Търговския регистър

търговския регистър leadcosnultВ Търговския Регистър, по електронен път с електронен подпис, могат да се извършват следните услуги:

  • Подаване на заявление по образец в Търговския регистър за вписване или заличавне на обстоятелства и обяване на актове, относно търговци и клонове на чуждестранни търговци (за регистрация на фирма)
  • Искане за назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговски дружества, за назначаване на общ проверител, контрольор и регистриран одитор, в предвидените от закона случаи
  • Подаване на жалба срещу отказ
  • Уведомления за грешка при сканиране
  • Искане за изправяне на грешки и непълноти
  • Документи по искане за назначаване
  • Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи
  • Удостоверение за запазена фирма

Таксите за подаване на заявления по електронен път, са на половина по-ниски от таксите за подаване на заявления на хартиен носител на място в съответното териториално поделение на Търговския Регистър.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top