Lead Consult

Пускане на пазара на медицинско изделие

За да осъществите процедурата наречена „пускане на пазара” на медицинско изделие, на първо място трябва да имате разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако не разполагате с такова разрешение, ние можем да ви помогнем да се сдобиете с него. Вижте как можете да станете търговец на едро …

Пускане на пазара на медицинско изделие Прочети още »

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия?

Ако искате да търгувате и съхранявате медицински изделия имате няколко варианта, а именно: да сте търговец на едро на медицински изделия, аптека или дрогерия. Като при всеки от тези варианти има различни изисквания, които трябва да покривате. Ето някои от тях: 1.       Търговци на едро на медицински изделия следва да притежават разрешение за търговия на едро …

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия? Прочети още »

Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува

За да можете да търгувате на едро с медицински изделия, най-важното, трябва разполагате с разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако нямате това разрешение, вижте статията ни по темата – Как се регистрира търговец на едро на медицински изделия След като сте търговец на едро на медицински …

Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува Прочети още »

Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия?

Добре известно е, че това право имат аптеките и дрогериите, но освен тях, тази възможност имат и МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА на индивидуална или групова медицинска практика на основание чл. 83а от Закона за медицинските изделия. които трябва да отговарят на следните критерии: 1.       Да притежавате необходимата квалификация и медицинско образование 2.       Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД, която да отговаря на определени изисквания за наименование …

Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия? Прочети още »

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Това е процедура, която включва две основни неща: –          Деклариране на опит и подаване на финансов отчет за изминалата година. –          Заплащане на годишен абонамент към Камара на Строителите. Строителите вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя към Камарата на Строителите в България веднъж в годината са длъжни да заплатят годишния си абонамент и да представят Годишен …

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите Прочети още »

Сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

За да може да сключите договор със Националната здравноосигурителна каса трябва да отговаряте на определени условия, а именно: 1.     Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД (в случай че нямате такава можем да ви помогнем с регистрирането й) – като са спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството. 2.     Фирмен печат. 3.     Диплома и свидетелство …

Сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България се извършва на основание чл. 78а от Закона за медицинските изделия. Процедурата е регламентирана в чл. 77 и сл. и чл. 78а от Закона медицинските изделия /ЗМИ/. Издава се от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Заявител може да бъде всяко физическо или …

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия Прочети още »

Какво е АД?

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Акционерното дружество е вид търговско дружество. При Акционерно дружеството, капиталът е разделен на акции и дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“.

Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност

Възможно е да се прекрати процедура по ликвидация  и да се възстанови търговска дейност. Нужно е вземане на решение по спиране на ликвидацията от Общото събрание на дружеството (за ООД) или от Едноличния собственик на капитала (за ЕООД). В протокола се вписват решенията взети от заседанието, а именно, че дружеството в процес на ликвидация: Продължава своята …

Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност Прочети още »

Пета стъпка при покупка на недвижим имот- Какво е нотариален акт?

Договорът за прехвърляне на правото на собственост се изготвя във формата на нотариален акт. С времето наименованието „нотариален акт“ придоби такава популярност, че надмина по известност всякакъв вид сделки за прехвърляне на правото на собственост като договор за покупко-продажба, замяна, дарение и други. Общо тези сделки се наричат нотариален акт. Какво е констативен нотариален акт? …

Пета стъпка при покупка на недвижим имот- Какво е нотариален акт? Прочети още »

Scroll to Top