Lead Consult

Понятие за непарична вноска в търговско дружество

Непаричната вноска е източник за формиране на капитала на търговското дружество, първоначално при учредяване (създаване) на дружеството или начин за увеличаване на капитала при съществуващо дружеството.

Понятие за непарична вноска в търговско дружество Прочети още »

Какво трябва да знаем при сделка с недвижим имот?

Какво трябва да знае всеки купувач преди да подпише предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.   Преди още да подпише предварителен договор купувачът трябва да знае как да осигури финансирането на покупката. Ако няма всички налични средства, ще трябва да знае откъде може да набави необходимата сума за закупуването на имота. Чрез заемни средства

Какво трябва да знаем при сделка с недвижим имот? Прочети още »

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице  Необходимите документи за регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице са идентични с тези, които трябва да представи всеки български гражданин, регистриращ собствена фирма. Достатъчно е физическото лице да носи със себе си лична карта (съответно паспорт за лице от страна членка извън ЕС). Данните от нея се

Регистрация на фирма в България от чуждестранно лице Прочети още »

Изисквания за откриване на дрогерия

Какви са изискванията за откриване на дрогерия?   Устройство на дрогерията: Дрогерии могат да се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, с осигурен достъп за инвалиди. Минималната обща площ на дрогерията е 30 кв. м и светла височина на помещенията не по-малко от 2,50 м. Стените, подовете и таваните на

Изисквания за откриване на дрогерия Прочети още »

Покупка на недвижим имот в България

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот в страната е сред най-често сключваните договори. Ето защо е необходимо да сте напълно запознати с тънкостите около сключването на подобна сделка, така че да избегнете възможността да бъдете изиграни или ощетени при покупката на определен имот. Изследване правото на собственост Сключването на окончателния договор за покупко-продажба на недвижим имот

Покупка на недвижим имот в България Прочети още »

Определяне на наследство. Наследяване по закон

  Наследяване по завещание Когато починалият е оставил завещание, всеки един от наследниците получава това, което в определено в него. В случай, че завещание не съществува, наследяването на имуществото става по закон (според Закона за наследството). Наследяване по закон Наследниците и частта на наследственото имущество се определя в зависимост от семейно-правната им връзка с наследодателя.

Определяне на наследство. Наследяване по закон Прочети още »

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?

Българско юридическо лице, може  закупи частично или изцяло чуждестранно юридическо дружество.  За целта собствениците на капитал на българското дружество, трябва да са взели протоколно решение на общото събрание в което изрично да е записано решението им за частично или пълно изкупуване на дяловете на чуждестранно дружество. Българското юридическо дружество трябва да притежава актуално състояние издадено от

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество? Прочети още »

Видове предмет на дейност на фирма

Една от основните крачки при регистрация на фирма, било то ЕООД или ООД, е точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Обсегът от избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали вашата фирма да се реализира, било то: мода, козметика, строителство, търговия с храни-мляко и

Видове предмет на дейност на фирма Прочети още »

Замразяване на дейност или заличаване (ликвидация) на дружество?

Често срещаното понятие “замразяване на дейност” не е фактическо замразяване на дейността, щом дружеството (ООД, ЕООД, АД) не е заличено в Търговския Регистър, то съществуването му носи със себе си определени задължения. Като например да се подава всяка година до 31 Март, текущата година за изминалата година в НАП по регистрация на дружеството – нулева данъчна

Замразяване на дейност или заличаване (ликвидация) на дружество? Прочети още »

Онлайн магазин – фирма, общи условия, начин на плащане

С напредъка на информационните технологии все повече и повече хора в съвременния свят изявяват предпочитание към онлайн-пазаруването. Предимствата на пазаруването онлайн са много – спестяване на време, откриване на по-ниски цени, възможност за детайлно проучване. Изключително важно е, че при осъществяване на онлайн търговията чрез вашия сайт, ще трябва да се съобразите с редица законови

Онлайн магазин – фирма, общи условия, начин на плащане Прочети още »

Scroll to Top