Какво е Национален класификатор на икономическите дейности?

Национален класификатор на икономическите дейности lead consultНационален класификатор на икономическите дейности – представлява класификация на не забранените със закон икономически дейности.  Всяка една фирма в  Р България притежава, такъв четири цифрен код.

За фирмите, които се ново  регистрират е задължително в документите им за вписване да бъде вписан такъв код. Последният действащ Национален класификатор на Икономическите дейности е НКИД 2008. Като негова актуална и валидна версия може да се намери тук:  http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf. Всички фирми регистрирани след 01.01.2009г  са класифицирани по тези кодове. За фирмите регистрирани преди тази дата са използвани Класификаторите от 2001, 2003 година или по стари. На този адрес можете да намерите кодова таблица за преход между НКИД 2003 и НКИД 2008http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf .

Националният класификатор на икономическите дейности се поддържа от Националния статистически институт, на сайта на института може да се проследява кой НКИД е валиден към момента.

Ако Ви е необходимо официално Удостоверение от Националния статистически институт на Ваш стар код, кой код съответства от НКИД действащ в момента, а именно 2008 можете да изпратите запитване на електронен адрес: Info@nsi.bg . До два работни  дни те могат да Ви извадят Удостоверение за съответствие, което да получите на хартиен носител на адреса на Института – София 1038, ул. Панайот Волов № 2. За Удостоверението са заплаща 7.20 лева (седем лева и двадесет стотинки) с ДДС.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top