Разлика между ЕТ и ЕООД

ет и еоод lead consult

Разлика между ЕТ и ЕООД.

Недостатъци на ЕТ (Етноличен търговец )пред ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност):

  • При равни други условия в сравнение с ЕООД, едноличният търговец плаща по­ висок данък върху печалбата. Дружествата формират облагаемата печалба по реда на ЗКПО и внасят корпоративен данък в размер на 15 на сто за ЕТ. При ЕООД корпоративен данък в размер на 10 на сто.
  • На края на всяка календарна година собственикът на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана печалба
  • При ЕТ – материално отговорното лице и собственикът на фирмата съвпадат, тъй като неговата отговорност е неограничена и собственикът отговаря с цялото си лично имущество за изпълнение на задълженията
  • Минимално необходимият капитал за учредяване на ООД или ЕООД е в размер на 2 лв. според Търговския закон. Това дружество е наречено дружество с ограничена отговорност, тъй като според закона всеки съдружник има максимална отговорност, равняваща се на неговия дял в него.
  • ЕООД е по-изгодно като правно-организационна форма за осъществяване на търговска дейност, тъй като по своята същност е капиталово дружество, т.е. същото притежава собствено имущество, което служи за обезпечение на кредиторите му, отделно от имуществото на физическото лице – собственик на ЕООД. Т.е кредиторите не могат да насочат принудително изпълнение върху личното имущество на собственика на ЕООД за задължения на ЕООД, а само и единствено върху притежаваното от ЕООД имущество.

Важно – Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Предимствана ЕТ пред ЕООД:

  • Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза. ЕООД или ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае поне 6 месеца
  • По-ниски разходи за регистрация на ЕТ

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top