Промяна на наименованието на юридическо дружество

Важно за промяна наименованието на юридическо дружество:

  • Решението за промяна наименованието на юридическо дружество се взима от собствениците на капитала.
  • След приемане на новото наименование, следва отбелязването му в учредителните документи и тяхното обявяване в  7 (седем) дневен в  Търговския регистър.

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top