Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия?

медицинска практика Leadconsult

Трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да притежавате необходимата квалификация и медицинско образование

2. Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД, която да отговаря на определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрацията.

3. Да притежавате удостоверение от ИАМН (Изпълнителна Агенция за Медицински Надзор) за индивидуална или групова медицинска практика. А за целта трябва да притежавате:

a. Диплома и свидетелство за завършено медицинско обра зование.

b. Удостоверение за актуално членство в БЛС (Български лекарски съюз).

c. Подходяща за целта материално-техническа обезпеченост, която отговаря на определени критерии, в зависимост от специалността Ви (например –  акушерство и гинекология, хирургия и т.н.).

Надзора на пазара на медицинските изделия на територията на Република България се осъществява от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата).

История на лекарствената регулация в България:
Лекарствена регулация е съвременният международно приет термин за обозначаване на съвкупността от активности, които държавата упражнява в различни сфери на фармацевтичния сектор, за да осигури обществото с качествени, ефикасни и безопасни лекарства.

Съгласно приетата в момента терминология, утвърдена въз основа на дълъг научно-практически опит, лекарство е всеки краен продукт, който представлява вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение или профилактика на заболявания при хора и се предлага в окончателна опаковка, както и вещество или комбинация от вещества, които се прилагат върху хора за диагностициране или възстановяване, коригиране или променяне на физиологичните функции на човека.

Какво може да направи екипът на Lead Consult за вас:

Изготвяне на необходимата документация за всеки етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистрация в Министерство на здравеопазването).

Подаване на документите към съответните институции.

✑ Можем да ви предложим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top