Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия?

медицинска практика Leadconsult

Добре известно е, че това право имат аптеките и дрогериите, но освен тях, тази възможност имат и МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА на индивидуална или групова медицинска практика на основание чл. 83а от Закона за медицинските изделия.

които трябва да отговарят на следните критерии:

1.       Да притежавате необходимата квалификация и медицинско образование

2.       Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД, която да отговаря на определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрацията.

3.       Да притежавате удостоверение от ИАМН (Изпълнителна Агенция за Медицински Надзор) за индивидуална или групова медицинска практика. А за целта трябва да притежавате:

a.       Диплома и свидетелство за завършено медицинско обра зование.

b.      Удостоверение за актуално членство в БЛС (Български лекарски съюз).

c.       Подходяща за целта материално-техническа обезпеченост, която отговаря на определени критерии, в зависимост от специалността ви (например –  акушерство и гинекология, хирургия и т.н.).

Надзора на пазара на медицинските изделия на територията на Република България се осъществява от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата).

Какво може да направи екипът на Lead Consult за вас:

–          Изготвяне на необходимата документация за всеки етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистрация в Министерство на здравеопазването).

–          Подаване на документите към съответните институции.

–          Можем да ви предложим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top