Дължими данъци от фирми

Дължими данъци lead consultДължими данъци. След излизане на решението за регистрация на фирма (ООД или ЕООД) можете да планирате приходи, разходи, паричен поток и т.н за тази цел е хубаво да имате  впредвид и задълженията към бюджета.

Ще се опитаме да систематизираме основните:

  • Корпоративен данък печалба  – 10 %. Данъчната основа за облагане  с корпоративен данък е данъчната печалба. Т.е ако фирмата е на загуба не се начислява данък печалба. Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година.

За новоучреденитe фирми данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината. (Виж. Закон за Корпоративно подоходно облагане). За невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

  • Данък дивидиент – 5 %. Дивидента представлява разпределение на печалбата на едно предприятие между неговите собственици
  • Данък върху представителните разходи – 10 %. Облагат се така наречените представителни разходи, т.е представени фактури за обяд, вечеря и т.н. Данъкът върху представителните разходи се внася до 14-о число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът. За невнесен в срок дължим данък, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (Виж. Закон за Корпоративно подоходно облагане)
  • Осигуровки и данък за осигуряването на Управителя/ Управителите не зависимо дали се осигуряват по Договор за Управление или като самоосигуряващо се лице
  • Осигуровки и данък за лицата наети на трудови или граждански договори във фирмата
  • Данък върху добавената стойност (ДДС) – 20 %, при извършване на ДДС регистрация, като тя може да бъде доброволна или  задължителна (при достигане на оборот от 50 000 лева за изминалите 12 месеца) – кои сделки не се облагат с  ДДС  – виж. Закона за Данък върху добавената стойност. Данъкът върху добавената стойност се внася до 14-о число на месеца, следващ месец, за които се изготвя данъчната декларация

Описаните данъци не са задължителни за всяка фирма, те се определят от дейността й и от типа на разходите, които тя извършва.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top