Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация

грешно пренесена информация lead consultГрешка, при грешно пренесена информация.

При подаване на заявление на хартиен носител за регистрация на търговско дружество, служителите на гише преписват ръчно данните от подаденото заявление, като често се случва грешно да препишат  наименование на латиница, адрес на електронна поща или интернет адрес.

В такъв случай се подава молба свободен текст на хартиен носител на място в Търговския регистър, като изрично се записва ЕИК и наименование на дружеството. Посочва се в коя позиция има грешно пренесени данни, както и как трябва да са вярно изписани.

Молбата се входира лично от управителя или от негов пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.

Молбата се прикача към електронното досие на дружеството и може онлайн през сайта на Търговския регистър, да се проследи, кога ще бъде отстранена нередността.

За изправяне на грешка, при грешно пренесена информация не се заплаща държавна такса.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top