Първи стъпки след регистрация на фирма

регистрация на фирма lead consult
Регистрация на фирма.

Имате идеи за бизнес и искате да започнете официално да ги реализирате от мига в който регистрацията на Вашата фирма е факт. Но какво друго Ви предстои, какво трябва да направите Вие или упълномощено от Вас лице/лица:

 • Издаване на печат на фирмата
 • По желание, направа на лого и/или уеб сайт на фирмата, както и визитки.
 • Закриване на набирателната сметка и отриване на разплащателна такава
 • Препоръчваме Ви, ако сами ще извършвате плащания по банка от името на фирмата, да си направите и електронно банкиране
 • Решете как и кои ще води счетоводството на Вашата фирма- счетоводител на трудов договор или външна счетоводна фирма
 • Упълномощаване на представители на фирмата пред банката. Според банката са възможни – пълен достъп (да извършва плащания) и справочен достъп, предоставя се на счетоводители или хора, които извършват справки за движението по сметката.
 • Събиране на определен период от време, т. Нар „поща” от банката – клона, които Ви обслужва. „Пощата” представлява хартиени разпечатки за движението по банковата сметка. Някои банки, предлагат извлеченията да се изпращат на e-mail на клиента автоматично или той сам да си ги разпечатва, като за такава  онлайн комуникация, предлагат отстъпки от месечните си такси за поддръжка на сметката – зависи от политиката на банката.
 • Осигуряване на Управителя/Управителите –  от дата на стартиране на дейността на фирмата. Дата на стартиране се води-  първа издадена фактура, получени или изплатени суми, регистрация на касов апарат и т.н. Осигуряването се извършва по договор за управление или като самоосигуряващо се лице.
 • Ако е като самоосигуряващо се лице- изготвяне и регистрация на самоосигурителна книжка, ако такава не е налична от преди. Подаване на декларация за започване на осигуряване, като самоосигурително лице.
 • Ежемесечно подаване на декларация 1 по образец на НАП и изплащане на осигуровките
 • Препоръчваме Ви ако ще извършвате сами изготвянето на декларация 1, да си извадите личният персонален код от НОИ, чрез който код и ЕГН ще можете да проверявате ежемесечно, какви плащания и задължения има по Вашата партида.
 • Препоръчваме Ви издаване на електронен подпис-  персонален  на физическо лице, като Управител на фирмата или фирмен- директно на Юридическото дружество.
 • Упълномощаване на електронен подпис на сайта на НАП, за ежемесечно подаване на Декларация 1
 • Регистрация на касов апарат, ако такъв е необходим- задължително се извършва след излизане на решението за регистрация на фирмата.
 • Регистрация по ДДС- доброволна или при оборот от 50 000 лева за 12 месеца назад. Ако се прави доброволна още в началото на дейността, се подава заявление за регистрация по ДДС. След излизане на решението за регистрация по ДДС, се издава ламинирано картонче, на което се записва датата на издаването му, ЕИК и името на фирмата. От датата на това картонче, фирмата има ДДС регистрация.
 • При излизане на ДДС регистрация всеки месец до 14-то число се подава ДДС декларация за изминалия календарен месец.
 • За издаването на фактури, можете да си купите празен кочан с фактури от най- близката книжарница, като изписвате на ръка, всички необходими атрибути и много внимавате в последователността на номерацията и датите. Има и по автоматизирани варианти за издаване на фактури – платени или безплатни (свободни) софтуери за издаване на фактури. Можете да потърсите за такива в интернет пространството, като някои от тях позволяват да се модифицира дизайна на бланката, като така го направите индивидуален с отличителните знаци на Вашата фирма. Някои счетоводни фирми, предлагат като допълнителна услуга, фактуриране на Вашите клиенти с техен софтуер.

При стартиране и развиване на документооборота на фирмата и извършване на плащания е препоръчително на определен период от време, да си правите проверка в НАП, по адресна регистрация на фирмата, за липса на задължения на фирмата, към държавните институции.

Препоръчително, за нова фирма извършваща дейност, за да се проследи дали плащанията към държавните институции, са правилни и да не се повтаря една неточност месеци наред, а и за да “проверявате държавата”.  “Проверката на държавата” е необходима, поради факта, че много често се допускат грешки от системата й и платени данъци, са означени за дължими, като им се начисляват и лихви за просрочен период.

Спецификата на всеки тип бизнес, определя първите действия, за това не твърдим че сме изключително всеобхватни и  изложените неща са валидни за всяка новорегистрирана фирма. Опитахме се да съберем и систематизираме на едно място, поне основните първи действия.

Успех!

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top