B. Счетоводно обслужване на търговски дружества

Давност

Погасителната давност е период от време, определен по продължителност от закона, напр. 3 години, 5 години, 10 години, а когато няма определен в закона давностен срок се счита, че е 5 годишна, тъй наречена обща погасителна давност. В резултат на изтекла погасителна давност се погасява не самия дълг, а възможността на кредитора да събере сумата принудително.

Защо да се регистрираме по ДДС?

ДДС регистрацията на фирма се извършва, след регистрацията на самото дружество, няма как да се движат двата процеса едновременно.  Регистрацията по ДДС отнема 14 календарни дни. Кога подлежим на задължителна регистрация:  При оборот от 50 000 лв за изминалите 12 месеца  от сделки с контрагенти, регистрирани на територията на Р България, фирмата подлежи на задължителна …

Защо да се регистрираме по ДДС? Прочети още »

Регистрация по ДДС

Какво е ДДС и защо е необходимо да се регистрирате по ДДС? Теоретично погледнато, добре известното на всички ни ДДС, е данък добавена стойност. Това е косвен данък, което означава, че той се дължи на държавата от трето лице. Почти всички стоки и услуги на пазара се облагат с данък, с някой изключения, посочени в …

Регистрация по ДДС Прочети още »

Приходи и разходи на фирма

Максимизирането на печалбата е главният движещ мотив в дейността на една фирма. Обемът на тази печалба се определя и зависи от основните променливи, тоест от приходите и разходите- показателите за състоянието на фирмата. Чисто хипотетично съотношението между приходите и разходите би могло да се представи по следния начин: Фирмата се снабдява с производствени фактори, за …

Приходи и разходи на фирма Прочети още »

Данъци в България

Българската данъчна система облага както юридическите, така и физическите лица с три основни групи данъци: преки, косвени, местни данъци и такси. Ето една схема на категориите данъци и повърхностна информация за това какво най-общо представляват те, какъв е размерът им и кои са данъчно задължените лица. Преки данъци Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба–  той …

Данъци в България Прочети още »

Какво е трудова медицина?

Изготвяне на оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя  и  оценка на риска на работното място, което включва: Оглед на работните места и помещения Изготвяне на план програма за оценка на риска по работни места Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни …

Какво е трудова медицина? Прочети още »

Осигуряване на Управител на търговско дружество

При учредяването на дружество с ограничена отговорност- ЕООД/ООД, задължително се посочва Управител/Управители. Управителната и представителната власт на Управителя произтича от вписването му в Търговския регистър и при стартиране на дейността на дружеството, трябва да започне и осигуряването на Управителя/ Управителите. Вариантите за осигуряване на Управителя/ Управителите са два:

Дължими данъци от фирми

След излизане на решението за регистрация на фирма (ООД или ЕООД) можете да планирате приходи, разходи, паричен поток и т.н за тази цел е хубаво да имате впредвид и задълженията към бюджета. Ще се опитаме да систематизираме основните:

Годишен Финансов отчет

Пререгистрираните дружества са длъжни да подават Годишните си Финансови отчети в Агенцията по вписванията. Като държавната такса са подаване по електронен път е 35 лева, за подаване на хартиен носител 50 лева.

Scroll to Top