Как да изберем счетоводна фирма за нашия бизнес

счетоводна фирма lead consult

Ако оставите счетоводството  в ръцете на неподходяща фирма или човек, се излагате на значителен риск от финансови загуби!

Ето защо, когато става въпрос за избора на счетоводна фирма, има няколко въпроса, чиито отговори ще помогнат на собственика на малък бизнес да вземе най-доброто решение.

Защо трябва да наема счетоводна фирма?

Изборът на счетоводител често може да се окаже по-важен, отколкото на всеки друг член на персонала. Ако наемете грешният човек, може да пропуснете много възможности, което накрая да Ви струва скъпо.

Един от най-важните въпроси, който задължително трябва да зададете, е как конкретната счетоводна фирма ще допринесе за повишаване финансовата стойност на вашата компания.

Изберете някой, на който можете да гледате като на бизнес партньор. Изисквайте от счетоводната фирма да докаже пред вас знанията и уменията си за подпомагането на малкия бизнес.

Ето защо ще е необходимо да направите съответните проучвания. Проведете среща с поне трима кандидати, преди да вземете окончателен избор. Има няколко основни въпроса, които трябва да зададете по време на тези интервюта.

Първо: какви са техните квалификации и дали са регламентирани от професионална организация?

Препоръчително е да се допитате до други хора от Вашия сектор, за да получите второ мнение за репутацията на дадена счетоводна фирма. Можете да поискате от счетоводителя да сподели с вас препоръки от клиенти, или още по-добре е да се срещнете с текущ клиент.

Могат ли финансите на фирма да бъдат управлявани по-добре от счетоводна къща?

Много хора си мислят, че счетоводителят просто се грижи за годишните счетоводни отчети и спазването на данъчното законодателство. Това обаче, са само една малка част от услугите, които една добра счетоводна фирма може и трябва да Ви предложи.


Счетоводната фирма може да Ви помогне да увеличите капитала си от субсидии, да предложи държавни планове за финансиране и схеми за данъчни облекчения. Ще могат да ви предложат варианти да продадете дялове от бизнеса или да намерите инвеститори.

При разговора с потенциален счетоводител, собствениците на малък бизнес обикновено задават въпроса „Ще можете ли да поемете цялата счетоводна документация?“, а в действителност е далеч по-добре да попитат „От какво мога да се възползвам, за което не знам?“.

Няма нужда от излишни любезности, когато се дискутира заплащането за счетоводните услуги. Трябва да бъдете наясно колко ще трябва да платите.

Заплащането може да става на база годишна такса, месечно или почасово. Важно е да обсъдите финансовата част още в началото, за да не се окажете неприятно изненадани на по-късен етап.

Можем ли да бъдем добър екип?

Добрата счетоводна фирма ще може да гарантира много повече от престиж – важно е тя да бъде наясно с нуждите на малкия бизнес и да е в състояние да предложи съответните идеи и решения.
 
Собствениците на малък бизнес често не са съвсем наясно относно нуждите и изискваниятa си. 59% от управителите на нововъзникнали компании заемат такъв пост за пръв път.

Ето защо, особено важно е да попитате дали счетоводната къща работи с малки фирми и дали разполага с опит и познания във вашия сектор.

По този начин ще дефинирате ясно предизвикателствата, пред които е поставен вашият бизнес и ще можете да получите преференциални условия и цени.

Поинтересувайте се кои други фирми във вашата сфера са се доверили на услугите на счетоводната къща. Попитайте какви счетоводни услуги биха могли да ви предложат за даден период от време.

По този начин ще получите информация за обхвата на работа, опита и способността на счетоводителя да мисли за вашите бизнес потребности и професионално развитие.

Различните счетоводни фирми предлагат различни нива на ангажираност, така че се уверете, че сте наясно как и колко често ще имате възможност за пряк контакт, било то лично или по телефона.

По-малко контакт често означава по-малко разходи, но може да се окаже по-трудно за вас да зададете въпрос или да се консултирате, в случай на проблеми.

Имайте предвид, че ако сте избрали по-голяма счетоводна къща, лицето, с което ще се срещнете или разговаряте по телефона, няма да е човекът, който ще работи с вашите документи.

Поискайте да разберете кой служител ще отговаря за счетоводството на Вашата фирма. Така ще можете да бъдете спокойни, че лицето ще разбира вашия бизнес и интереси.

Получават ли се нещата?

След като сте избрали определена счетоводна фирма, нейните услуги и ефективност следва да бъдат следени като един продължителен процес.

В направената оценка следва да бъде взето под внимание и това, дали счетоводителят задава на вас правилните въпроси. Добрият счетоводител ще бъде проактивен и ще търси своевременен контакт с вас, за да провери как се развива бизнесът.

Освен това, ще  предложи да обсъдите вашите въпроси или притеснения.

Добрите отношения се основават на качествения диалог и споделянето на информация, което в крайна сметка води до изграждането на доверие.

Колкото повече споделяте за вашия бизнес, толкова по-стабилна ще бъде връзката ви със счетоводната къща

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top