Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия?

медицински изделия Leadconsult

Ако искате да търгувате и съхранявате медицински изделия имате няколко варианта, а именно: да сте търговец на едро на медицински изделия, аптека или дрогерия. Като при всеки от тези варианти има различни изисквания, които трябва да покривате.

Ето някои от тях:

1. Търговци на едро на медицински изделия следва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако нямате такова разрешение, то може да ви бъде издадено след като заплатите държавната такса от 5000 лв. и подадете необходимите документи, а именно:

a. Заявление към Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

b. Справка на актуалното състояние на вашето дружество от Търговския регистър.

c. Декларация по закона за медицинските изделия.

d. Списък с медицинските изделия.

e. Списък с данни за лицето, което ще отговаря за помещението за съхранение и търговия с медицинските изделия.

За повече информация за регистрацията като ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО на медицински изделия посетете нашата статия само по тази тема или се свържете с нас.

2.  Аптеките следва да притежават разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. В случай, че нямате такова разрешение, то може да ви бъде издадено. Ще са Ви нужни следните:

a. Лице с диплома за магистър – фармацевт или помощник – фармацевт на трудов договор, който да бъде управител на аптеката.

b. Диплома за висше образование, степен – магистър, специалност – фармация, на лицето, което ще бъде управител на аптеката.

c. Лицето, което ще бъде управител трябва да притежава трудов стаж минимум 1 година.

d. Медицинско свидетелство на управителя.

e. Удостоверение за вписване в регистъра на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз – на магистър-фармацевта, посочен за управител на аптеката.

За повече информация относно регистрацията на АПТЕКА посетете нашата статия само по тази тема или се свържете с нас.

3. Дрогериите следва да притежават регистрация към съответната регионална здравна инспекция (РЗИ).

Ако желаете да търгувате на дребно, съхранявате и използвате медицински изделия, можете да правите това, ако сте медицинско лице на индивидуална или групова медицинска практика на основание чл. 83а от Закона за медицинските изделия.

За повече информация относно регистрацията на ИНДИВИДУАЛНА ИЛИ ГРУПОВА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА посетете нашата статия само по тази тема или се свържете с нас.

В случай, че искате да се регистрирате като някое от изброените или нямате регистрирано дружество(фирма), екипът на Lead Consult може да ви помогне с това. По-конкретно:

☞ Да ви регистрираме дружеството в Търговския регистър ЕООД/ООД

Да подготвим и подадем документи към различните институции

Можем да ви предложим и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top