Защо да се регистрираме по ДДС?

регистрация ддс lead consult

ДДС регистрацията на фирма се извършва, след регистрацията на самото дружество, няма как да се движат двата процеса едновременно.  Регистрацията по ДДС отнема 14 календарни дни.

Кога подлежим на задължителна регистрация:  При оборот от 50 000 лв за изминалите 12 месеца  от сделки с контрагенти, регистрирани на територията на Р България, фирмата подлежи на задължителна регистрация. Периода от 12 месеца е от текущия месец и изминалите 11 месеца, не за период от една календарна година.

I-ви вариант – фирмата не се регистрира по ДДС (докато не достигне този оборот от 50 000лв).

За извършване на търговия в рамките на територията на Р България – фирмата нито ще е задължена да начислява ДДС върху продаваните услуги, нито ще има право да си приспада ДДС от направените от фирмата разходи – за техника, наем и т.н.

За извършване на търговия извън рамките на територията на Р Българи – има значение къде е регистриран клиента на който се предоставят услугите. Ако е чужда фирма, регистрирана в ЕС, то дружеството подлежи на задължителна регистрация. Ако е чужда фирма, извън ЕС, нямаме задължение за регистрация.

II-ри вариант – фирмата се регистрира по ДДС. (Може да се регистрира доброволна преди достигане на посочения оборот.)

В този случай фирмата има задължение да начислява ДДС на услугите си, предоставяни на български клиенти. Когато обаче клиента е чужда фирма – в или извън ЕС, дружеството  не начислява ДДС върху продаваните услуги. От друга страна, има  право да възстановява ДДС платено в България за покупката на техника, за наем и т.н. Това възстановяване на ДДС от НАП не става автоматично, процедурата е 3-месечна.

Процедурата е следната:  При фактура за закупена техника на стойност 500 лева + 100 лева ДДС = 600 лева с фактура с дата 22.08.2014г. Тази фактура се обявява в месечната декларация по ДДС за м.Август. Тези 100 лева  могат да се поискат в месечната декларация по ДДС за м. Октомври.

Самото възстановяване на парите от НАП реално ще стане към края на Ноември. Ако през м. Септември сте получили фактура за наем 200 лева + 40 лева ДДС = 240 лева  и в м. Октомври 200 лева + 40 лева ДДС = 240 лева, в месечната  декларация по ДДС за м. Октомври, имате право да поискате и тези 2х 40 лева, т.е. ще поискате НАП да Ви възстанови общо 180 лева. Възстановяването става след проверка от НАП, в която те се уверяват, че има надлежни фактури за ДДС, което подлежи на възстановяване и дали направените разходи се отнасят за дейността на дружеството.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top