Как да защитя регистрирана Търговска марка и каква защита ми дава регистрацията на Търговска марка?

търговска марка

Успешната регистрация на търговска марка Ви дава право да я използвате, да се разпореждате с нея и да забраните на трети лица да я използват в търговската си дейност без Вашето съгласие.

Регистрацията на марка обаче сама по себе си не гарантира защитата на Вашите права като притежател, нито че Вашата търговска марка няма да бъде използвана недобросъвестно от трети лица.

За да бъде защитена максимално търговската Ви марка е необходимо да се извършва мониторинг. Мониторингът представлява ежемесечно преглеждане на бюлетина на Патентното ведомство за подадени за регистрация сходни или подобни на Вашата търговска марка и стартиране на процедура по ОПОЗИЦИЯ в случай, че са налице такива.

Какво извършва екипът на LEAD CONSULT за Вас:

  1. Ежемесечно преглеждане на бюлетина на Патентно ведомство;
  2. Правен анализ за сходство и подобие на новопостъпили за регистрация марки;
  3. Изготвяне на становище и стартиране на процедура по ОПОЗИЦИЯ;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top