Полезни връзки, съдилища, регистри

Полезни връзки:

Народно събрание – http://www.parliament.bg/
Президент на Република България- http://www.president.bg/
Министерски съвет – http://www.government.bg/
Министерство на правосъдието – http://www.justice.government.bg/new/
Национален институт на правосъдието – http://www.nij.bg/
Европейско законодателство – http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm
Държавен вестник – http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Съдилища:

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/
Върховен административен съд – http://www.sac.government.bg/
Софийски апелативен съд  – http://acs.court-bg.org/
Апелативен съд  Бургас – http://www.bgbas.org/
Апелативен съд Варна – http://www.appealcourt-varna.org/
Апелативен съд Пловдив – http://www.apelsad-pd.bg/
Апелативен съд Велико Търново – http://vtac.court-bg.org/
Окръжен съд Варна – http://varna.court-bg.org/
Окръжен съд Пловдив – http://www.os-plovdiv.com/
Окръжен съд Пазарджик –http://www.court-pz.info/
Окръжен съд Хасково – http://okrsud.haskovo.net/
Окръжен съд Велико Търново – http://vt.court-bg.org/
Окръжен съд София – http://sofiadc.court-bg.org/
Cофийски районен съд – http://www.srs.justice.bg/
Софийски градски съд – http://www.scc.bg/scc/
Административен съд София-град  – http://www.admincourtsofia.bg/
Административен съд София –област – http://www.asso-bg.net/
Административен съд Варна  – http://www.admcourt-varna.com/
Административен съд Бургас – http://www.admcourt-bs.org/
Административен съд Пловдив – http://www.adms-pv.bg/

Полезни връзки 
 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top