Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор

Откриване на индивидуална практика от медицинско лице

 

След новите промени в закона от ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ в сила от 16.06.2020 г.:

Могат да открият собствена индивидуална практика за здравни грижи и лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.

 

Основни стъпки при откриване на индивидуална практика:

1. Регистрация на фирма ЕООД

• Наименованието на фирмата включва точно обозначение на вида на здравното заведение.

• Едноличният собственик и управител на фирмата задължително да има диплома за лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, също и минимум три години стаж в съответната професионална област.

2. Регистрация на здравното заведение в РЗИ /Регионалната здравна инспекция/

• Актуално състояние на фирмата от Търговския регистър

• Правилник за устройство, вътрешен ред и дейност на здравното заведение

• Диплома за съответно висше образование на управляващото лице

• Разрешение за медицинско оборудване с йонизиращо лъчение /ако ще се използва такова/

Екипът на Lead Consult би могъл да Ви съдейства с:

1. Регистрация на фирма ЕООД.

2. Цялостната процедура по регистрация на фирма, покриваща специфичните изисквания;

3. Подготовка и входиране на необходимите документи към РЗИ, както и проследяване на целия процес по регистрация;

4. Изготвяне на Правилник за устройство, вътрешен ред и дейност на здравното заведение

5. Бихме могли да Ви предложим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top