Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитаторСлед новите промени в закона от ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ в сила от 16.06.2020 г.:

Могат да открият собствена индивидуална практика за здравни грижи и лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.

Основни стъпки:

1. Регистрация на фирма ЕООД

• Наименованието на фирмата включва точно обозначение на вида на здравното заведение.

• Едноличният собственик и управител на фирмата задължително да има диплома за лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, също и минимум три години стаж в съответната професионална област.

2. Регистрация на здравното заведение в РЗИ /Регионалната здравна инспекция/

• Актуално състояние на фирмата от Търговския регистър

• Правилник за устройство, вътрешен ред и дейност на здравното заведение

• Диплома за съответно висше образование на управляващото лице

• Разрешение за медицинско оборудване с йонизиращо лъчение /ако ще се използва такова/

Екипът на Lead Consult би могъл да Ви съдейства с:

1. Регистрация на фирма ЕООД.

2. Цялостната процедура по регистрация на фирма, покриваща специфичните изисквания;

3. Подготовка и входиране на необходимите документи към РЗИ, както и проследяване на целия процес по регистрация;

4. Изготвяне на Правилник за устройство, вътрешен ред и дейност на здравното заведение

5. Бихме могли да Ви предложим и счетоводни услуги.

Scroll to Top