Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

регистрация на амбулатория lead consultРегистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина.

Денталният център представлява лечебно заведение за извънболнична дейност, където лекари, специалисти по дентална медицина, осъществяват първична и специализирана дентална помощ.

В зависимост от броя на лекарите, както и характера на дейността, разграничаваме два основни вида амбулатории: Амбулатория за индивидуална практика  и Амбулатория за групова практика.

Изисквания за помещението:

За да получат хигиенно заключение от органите на Регионалната здравна инспекция, амбулаториите за дентална практика трябва да разполагат със следните помещения и площи, а именно:

Работни помещения за:

– лекарски кабинети – 12 кв. м.

– лабораторни изследвания – 15 кв. м.

– образна диагностика – площта се определя, съобразно вида на образно –

диагностичната апаратура.

При наличие на апаратура, източник на йонизиращи лъчения,  задължително трябва да бъдат осигурени и: процедурно помещение, командно помещение, фотолаборатория и склад за филми и химикали.

– рутинна зъботехническа дейност – по 5 кв. м. за едно работно място, но не по-малко от 12 кв. м. общо

– манипулационна – 9 кв.м.

– чакалня – 9 кв. м.

– регистратура – 4 кв. м. (при работа на повече от 10 специалисти)

– санитарен възел – с обща площ 3 кв. м.

– помещение за съхраняване на инвентара и препаратите зa почистване и дезинфекция.

При регистрация на амбулатория е задължително да представите разрешение за ползване на помещенията (с установен статут за извършване на дентална дейност), а в случай че ги ползвате под наем и нотариално заверен договор за наем.

Изисквания към собствениците и работещите в амбулатории:

Задължително условие за всеки собственик и работещ в амбулатория за дентална практика е притежаването на свидетелство за завършено образование по съответната специалност и вписването му в регистъра на районната колегия на Българския зъболекарски съюз.

Лекар по дентална медицина, който притежава, издадено по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия удостоверение за съответната правоспособност, може да извършва образна диагностика на зъбите и челюстите на пациентите.

Регистрацията на амбулатория за дентална медицина изисква задълбочено познание на всички изисквания при подготовката на целия набор от документи. Ето защо е необходимо да се обърнете към адвокат, така че да сте сигурни в законното съществуване на Вашата дейност.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистрация към РЗИ, НЗОК)
  2. Подаване на документите към съответните институции
  3. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top