Какво трябва да знаем при сделка с недвижим имот?

сделка с недвижим имот lead consultКакво трябва да знае всеки купувач преди да подпише предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

 

Преди още да подпише предварителен договор купувачът трябва да знае как да осигури финансирането на покупката. Ако няма всички налични средства, ще трябва да знае откъде може да набави необходимата сума за закупуването на имота. Чрез заемни средства от банка, дарение на парична сума от близки и т.н. Ако тегли банков кредит, предварително трябва да получи одобрението на банка за възможния за отпускане заем, спрямо доходите на купувача, какви обезпечения са нужни само върху новозакупения имот или допълнително обезпечение.

Ако разчита на финансиране от друг тип и има несигурност в получаване на крайната сума на сделката, то предварителния договор да е изработен по такъв начин, че да може да минимизира риска от загуба на капаро. Възможност за смяна на имота според възможностите на продавача и купувача.

Купувачът трябва да знае действителния пазар на недвижими имоти, който се определя не по публикувани обяви в сайтовете за продажба на недвижими имоти, а по реално изповяданите сделки на действителна цена на квадратен метър за съответния район и жилище.

Да се проучи правния статут на имота – кой е собственик, има ли всички необходими документи, които доказват собствеността му, законност на имота, ако е в строеж – има ли всички необходими документи по строителството, въведен ли е в експлоатация.  Има ли тежести върху имота, има ли спорове за собственост, ако са повече от един собственик – има ли съгласие на всички собственици за продажба.

Едва когато се отговори на всички тези въпроси и се даде ясен и точен отговор, подкрепен със съответните документи, се преминава към изготвяне на предварителен договор, който съобразява всички тези особености по самата сделка. Поставят се срокове за извършване на определени действия, уговарят се санкции и неустойки при неспазване на условията, задава се краен срок за изповядване на сделката с нотариален акт, с който купувачът става собственик на имота.

Купувачът трябва добре да знае разноските по прехвърлянето на имота, съответно разноски по ипотека, ако има такава, кой ги заплаща и в какъв размер са.

Ние може да извършим за Вас:

  1. Подготовка на всички изискуеми документи и извършване на всякакви сделки с недвижими имоти (покупко-продажба, дарение, учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права и т.н.);
  2. Посредничество при закупуване на подходящ имот на територията на Република България, провеждане на преговори и проучване на правния статус на даден имот, свързани с придобиването и отчуждаването на имоти;
  3. Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг) при придобиване на недвижими имоти;
  4. Подготовка на документи за учредяване и вписване на обезпечения върху недвижими имоти (договорни и законови ипотеки)подготовка на документи за други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, банков кредит и др. (особен залог на вземания, на съвкупност от вземания, на движими вещи, съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие и на дружествени дялове; менителнични ефекти – запис на заповед и менителница; и др.);
  5. Подготовка на проектодоговори за наем на недвижими имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовката на проектодоговори по Закона за устройство на територията между участниците в строителния процес (строители, възложители, строителни контрольори и т.н.);
  6. Процесуално представителство по вещни дела /искове за собственост, искове за защита на владение, реституционни претенции и т.н./.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top