Регистрация на домейн и оспорване на права върху домейн

 

 оспорване на права върху домейн lead consult

Какво е домейн?

Домейнът е уникално име, което води към дадена интернет страница. Наричано така, то произхожда от английската дума „domain“, която означава област, територия, обсег, сфера. Важно е да се знае, че в интернет не могат да съществуват два напълно еднакви домейна (интернет имена).

Домейн е адресът, който води към Вашия уеб сайт.

Домейнът (интернет името) представлява комбинация от латински букви и цифри, които имат международно прието окончание .com, а в България – .bg. А в България е възможно и регистрирането на домейн на български език- на кирилица, който включва и тире. Регистрацията на домейн се извършва в РЕГИСТЪР.БГ

Важно е да се отбележи, че всеки може да регистрира домейн, било то физическо или юридическо лице.

Основание за ползване на домейн (интернет име):

За да има правото дадено физическо или юридическо лице да направи регистрация, то домейнът(интернет името), трябва да съвпада с:

 • Име на регистранта / човекът, извършващ регистрацията/;
 • Име на регистрираната марка или географско означение на РЕГИСТРАНТА / марката или географското означение трябва да са действащи на територията на България/;
 • Регистрирано име на издание, притежаващо ISSN, ISBN и други;
 • Име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации, в страна членка на ЕС;
 • Име, придобито от регистранта – издадени лицензи, валидни на територията на Р. България;
 • Име на консорциум или неперсонифицирано гражданско дружество;
 • Име на медийна програма или предаване;
 • Име на спортно, културно или друго събитие;
 • Име на коалиция, комитет или име използвано от кандидат, за участие в кампания;
 • Име разрешено за ползване – франчайзинг договор;
 • Наименование на артистична група;
 • Име на категоризиран туристически обект;
 • Име на строеж;
 • Име на плавателен съд.

Защитен домейн:

Също така този домейн може и да е защитен. Защитен домейн, чийто регистрант /човекът, който го регистрира/ предоставя документи, които удостоверяват основанието за ползване на даденото интернет име /домейн/. Такъв домейн може да бъде име, чието звучене и изписване съвпада по абсолютен начин с името на:

 • Спортно;
 • Културно;
 • Научно или друго събитие.

 Такъв тип домейн бива регистриран, като защитен и след това поддържан за срок от 5 години.

Арбитриране на права върху регистриран домейн (интернет име):  

Регистрацията на даден домейн може да бъде оспорена. Това оспорване е свързано с правото на собственост на даден домейн. Едно такова оспорване се нарича арбитриране, и може да бъде започнато с направата на заявка към РЕГИСТЪР.БГ:

 • Чрез Email;
 • На място;
 • С електронен подпис.

➥ Заявителят, предизвикал тази процедура за арбитриране, притежава основание за ползване с по-ранен приоритет от този на регистранта.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top