Пожарна безопасност на търговски обект

Кои са основните правила и норми, с които трябва да се съобразите при експлоатацията на вашия търговски обект? Собствениците на обектите, в които се извършва определена дейност, носят отговорност за създаването на организация за осигуряване на пожарна безопасност в тях. За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № […]

Пожарна безопасност на търговски обект Прочети още »

Изисквания за откриване на козметичен салон

Отварянето на козметичен салон е свързано със спазването на определени изисквания, зададени от здравните власти и местната администрация. ⇨ Регистрация на фирма. На първо място, трябва да изберете формата, под която козметичния салон ще развива своята търговска дейност. В това се включва дали тази дейност ще се осъществява от името на търговско дружество (ЕООД/ООД) или от

Изисквания за откриване на козметичен салон Прочети още »

Какво представлява покупко-продажбата на „работещ бизнес“ и какво предварително трябва да провери купувачът преди покупката

Често наши клиенти желаят да стартират конкретна търговска дейност, за която обаче освен необходимостта от регистрация на търговско дружество, законът предвижда и предварително снабдяване със съответен лиценз, разрешение, регистрация и/или друг тип позволение за извършване на дейността, издадени от компетентната държавна институция. Освен това, навлизането на изцяло нова фирма на пазара обикновено е свързано и

Какво представлява покупко-продажбата на „работещ бизнес“ и какво предварително трябва да провери купувачът преди покупката Прочети още »

Регистрация на студио за татуировки

Процедура по регистрация на студио за татуировки: Регистрация на фирма ЕООД/ООД Наем на подходящо работно помещение Регистрация в  РЗИ – органите на институцията извършват проверка на помещението. Регистрация на работно време към съответната община- представят се всички документи, необходими за регистрация на търговски обект. Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас: Оказване на помощ

Регистрация на студио за татуировки Прочети още »

Търговия на едро с лекарствени продукти

Търговия на едро с лекарствени продукти Търговия на едро с лекарствени продукти, могат да извършват физически и юридически лица, притежаващи разрешение за тази дейност. Когато лицето има складови помещения на територията на Република България, то може да извършва търговия на едро с лекарствени продукти след получаване на разрешение, от изпълнителния директор на ИАЛ. ➣ Лицата,

Търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва с подаване на заявление, в което се посочват категории строежи в зависимост от извършваната дейност. В заявлението за първоначално вписване в ЦПРС, което се попълва онлайн, се интегрират посочените по-долу три показатели: ⤿ Нетни парични потоци (НПП) /хил. лв./ – попълват се в хиляди лева, съгласно удостоверение, издадено от

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории Прочети още »

Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)?

Дружество с променлив капитал е нова правна форма за търговско дружество, което може да бъде учредено от едно или повече физически/ юридически лица. Изискванията за учредяване на Дружество с променлив капитал са следните: ⭆ Какво отличава ДПК от останалите видове дружества? ДПК е надежден и модерен способ за стимулиране на търговската инициатива в страната. ДПК

Какво е Дружество с променлив капитал (ДПК)? Прочети още »

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2

В продължение на ЧАСТ 1-ва по темата, днес ще разгледаме заповедното и исковото производство срещу длъжника като възможни действия срещу длъжниците целящи събирането на търговски вземания. Заповедното производство е специален вид съдебно производство, което е уредено от законодателя в чл. 410-425 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и се отличава със своята бързина. За разлика от

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 2 Прочети още »

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 1

Съществуващата междуфирмената задлъжнялост е общоизвестна. Какви обаче са правните действия, които кредиторът може да предприеме срещу своя длъжник и в каква последователност следва да бъдат предприети същите? В две последователни статии по темата ще споделим как действаме ние вслучаите, в които наши клиенти са ни възложили събиране на „вземане“. ↳ На първо място препоръчваме до

Събиране на търговски вземания. Възможни действия срещу длъжниците | част 1 Прочети още »

Интервю на Forbes България с основателката на Lead Consult, Добромира Николова

“Няма твърде смели мечти!” – с тези думи започва статията на Forbes България, посветена на нашият основател, Добромира Николова. “Не слагайте граници на мечтите си, мечтайте смело” са нейните думи, към всеки един от нас! В това ин-депт интервю на Forbes България, ще се запознаем с перспективата на един свободо-мислещ, амбициозен и успял човек. А

Интервю на Forbes България с основателката на Lead Consult, Добромира Николова Прочети още »

Scroll to Top