Отваряне на агенция за недвижими имоти

Отваряне на агенция за недвижими имоти – процедурата е свързана с предлагането на услуги за покупко-продажба, отдаване под наем на недвижими имоти. Основни клиенти – частни лица или юридически лица. Имайте в предвид, че този план визира малка агенция.  Ориентировачни данни: Месечен доход – 15 000 лева. Нетна печалба – 5 000 лева. Първоначални разходи – […]

Отваряне на агенция за недвижими имоти Прочети още »

Регистрация на данъчен склад – изисквания към помещенията

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да лицензирате Вашият склад, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.   Търговецът следва да разполага със собствени или наети помещения за извършване на производствените операции и за съхранението на акцизните стоки. Изискванията, на които трябва да отговарят помещенията, са регламентирани в ППЗАДС.

Регистрация на данъчен склад – изисквания към помещенията Прочети още »

Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин

Поставяне на обща информация за търговеца: След като търговецът е регистрирал своя магазин, като търговски обект, трябва да постави на видно място в близост до входа на обекта постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца. Надписът съдържа фирмата и адреса на управление на търговеца, работно време на търговския обект, името и фамилията на

Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин Прочети още »

Лицензиране на данъчен склад за внос (производство) на акцизни стоки

Акцизен склад, акцизни стоки – изисквания и процедура по лицензиране  Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да лицензирате Вашият склад, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга Какво е акцизен(данъчен) склад за внос (производство) на акцизни стоки? Aкцизни стоки са алкохолът и алкохолните напитки, тютюневите изделия, енергийните продукти и електрическата

Лицензиране на данъчен склад за внос (производство) на акцизни стоки Прочети още »

Общи изисквания за аптека

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашата аптека, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга. Изисквания за аптека Аптеката задължително има външен надпис „АПТЕКА“, изписан на бял фон с тъмни букви. На видно място в приемното помещение на аптеката се поставя информация относно издаденото разрешение за извършване

Общи изисквания за аптека Прочети още »

Сключване на договор с НЗОК- аптека

За да сключите договор с Националната здравноосигурителна каса трябва задължително да отговаряте на следните условия: 1. да притежавате актуално разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 2. ръководителят на аптеката, вписан в разрешението, да е магистър-фармацевт 3. да не сте обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация 5. да сте сключили

Сключване на договор с НЗОК- аптека Прочети още »

Как да отворя аптека?

Кой може да отвори аптека: Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените по закона случаи – с помощник фармацевт, като на територията на Р България може да открие не повече

Как да отворя аптека? Прочети още »

Минимални изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека

Минималния изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека. Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашата аптека, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга. Кой може да отвори аптека? Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов

Минимални изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека Прочети още »

Продажба на дребно на медицински изделия за професионална употреба от аптеки и дрогерии

След отпадането на извънредната епидемиологична обстановка, считано от 01.04.2022г., по информация на наши клиенти от сферата на търговия с медицински изделия, част от аптеките и дрогериите в аптечната мрежа са преустановили закупуването намедицински изделия – тестове за COVID-19 и др., за които изделия, съгласно придружаващата ги документация, е посочено, че са предназначени само за професионална

Продажба на дребно на медицински изделия за професионална употреба от аптеки и дрогерии Прочети още »

Как се регистрира дрогерия?

  Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да регистрирате Вашата дрогерия, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга. В дрогериите могат да се продават: лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание медицински изделия продукти и стоки със значение за здравето на човека: а) хранителни добавкиб) храни със специално

Как се регистрира дрогерия? Прочети още »

Scroll to Top