Откриване на медицински център

Откриване на медицински центърОткриване на медицински център. Какво е медицински център?

Медицински център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

Изисквания към помещението

Препоръчителният статут на помещението, в което ще бъде разположен центърът, е лечебно заведение/стоматологичен кабинет/дентален кабинет.

Помещението задължително трябва да разполага с минимум 1 манипулационна, 2 кабинета, 1 чакалня, 1 тоалетна с клетки за мъже и жени и тоалетна, обособена за инвалиди.

Ако помещението се намира в жилищна сграда, е препоръчително да има и съгласие от поне 51% от живущите в сградата.

Процедура по регистрация

Първата стъпка при откриване на медицински център е регистрацията на фирма, под чието наименование да упражнявате тази дейност.

Фирмата трябва да бъде учредена от физически лица – лекари или лекари по дентална медицина, като в нейното наименование и предмет на дейност задължително следва да бъде включено “медицински център“.

Компетентен орган

Регионална здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се намира центърът.

Заявител

– лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;

– лечебни заведения за извънболнична помощ

Срокове

В срок от 10 дни след подаване на заявлението РЗИ извършва проверка на документацията и на помещението.

Срокът за издаване на самото разрешение зависи от резултатите от извършената проверка.

Издаденото разрешение е безсрочно.

Екипът на Lead Consult би могъл да Ви съдейства с:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД;

2. Цялостната процедура по регистрация на фирма, покриваща специфичните изисквания;

3. Подготовка и входиране на необходимите документи към РЗИ, както и проследяване на целия процес по регистрация на медицинския център;

4. Бихме могли да Ви предложим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top