Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

imagesОткриване на амбулатория. Видове амбулатории:

Ако сте лекар и сте решили да практикувате своята професия самостоятелно, осъществявайки извънболнична дейност, Вие имате възможността за откриване на  амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ или амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ.

Ако пък сте лекар по дентална медицина, можете да отворите свой дентален кабинет.

Има две основни стъпки, преди да можете да започнете работа в своята амбулатория:

1. Регистрация на фирма ЕООД – някои от изискванията за фирмата:

• в името на фирмата задължително се включва точно обозначение на вида на лечебното заведение;

• едноличният собственик и управител на фирмата трябва да е лекар с призната специалност.

2. Регистрация на лечебното заведение към Регионална здравна инспекция – съставя се набор от документи, които се подават заедно със заявление:

• Актуално състояние на фирмата от Търговския регистър;

• Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

• Диплома за съответно висше образование на лицето, което ще управлява;

• Разрешение, ако в кабинета ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение и др.

След като документите бъдат подадени, в 10 дневен срок РЗИ извършва проверка за здравните изисквания в лечебното заведение, като впоследствие издава и Удостоверение.

По желание може да се сключи договор с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Екипът на Lead Consult би могъл да Ви съдейства с:

1. Регистрация на фирма ЕООД.

2. Цялостната процедура по регистрация на фирма, покриваща специфичните изисквания;

3. Подготовка и входиране на необходимите документи към РЗИ, както и проследяване на целия процес по регистрация;

4. Изготвяне на необходимите документи за процедурата по сключване на договор с НЗОК;

5. Бихме могли да Ви предложим и счетоводни услуги. 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top