Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС  lead consultКакво е ДДС и защо е необходимо да имате регистрация по ДДС?

 

Теоретично погледнато, добре известното на всички ни ДДС, е данък добавена стойност. Това е косвен данък, което означава, че той се дължи на държавата от трето лице. Почти всички стоки и услуги на пазара се облагат с данък, с някой изключения, посочени в закона.

Размерът на ДДС у нас е 20% върху реалната цена на стоката или услагата. Например, ако реалната цена на стоката е 10 (десет) лева, то нейната цена с включено ДДС е в размер на 12 (дванадесет) лева. Така клиентът (крайният потребител на стоката) е задължен да заплати цялата стойност, а именно 12 лева, за да получи желания от него продукт.

В крайна сметка, данъкът е платим от крайния клиент и се начислява по цялата верига на производството като платения от търговците данък по придобиване на стоки/материали се приспада към начисления от тях данък при продажбата на готовите стоки на следващите звена във веригата. Ето защо е необходимо, ако сте търговец на стоки и услуги, Вие да бъдете запознати какво представлява ДДС регистрацията.

Задължителна ли е регистрацията по ДДС?:

  • Всяко лице доброволно може да се регистрира по ДДС.
  • Задължителна е регистрацията по ДДС тогава, когато физическото/ юридическото лице достигне оборот от 50 000 лева през последните 12 месеца преди текущия месец. Заявление за регистрация се подава в териториалната структура на НАП по постоянен адрес.
  • Задължителна е регистрацията и за повечето сделки с чуждестранни фирми от ЕС.

Важно – ДДС регистрация на физически лица:

Физически лица, също подлежат на ДДС регистрация при достигане на доходи от 50 000 лева през последните 12 месеца преди текущия месец. Когато тези доходи НЕ са от трудови правоотношения!

Как се извършва регистрацията по ДДС на дружество?

Регистрацията отнема  14 календарни дни.

За да се извърши регистрация по ДДС е необходимо да се предоставят всички фирмени документи в териориалното поделение на НАП. След разглеждане от инспектор следва одобрение и вписване на фирмата в регистъра на регистрираните фирми по ДДС в България. В 7 дневен срок от постъпване на заявлението, НАП извършва проверка на основанието за регистрация.

След приключване на проверката, отново в 7 дневен срок органите по приходите на НАП издават акт, с който се извършва регистрацията или мотивирано се отказва извършването й. За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Списъкът с документи, необходими за регистрирането на една нова фирма по ДДС, е различен и зависи от дейността на фирмата.

Какво следва след регистрацията по ЗДДС?

След като се регистрирате по ЗДДС, вие сте задължен да водите ежемесечна  счетоводна отчетност, да издавате фактури за предоставените стоки/услуги с ред ДДС. Освен това имате задължение месечно да подавате т. нар. ДДС декларация пред НАП. В същото време обаче, получавате право на данъчен кредит. Това е сумата на данъка, която като регистрирано лице по ЗДДС имате право да приспаднете от ДДС-то, платено за получените стоки или услуги.

Законът за ДДС и свързаните с него разпоредби изискват внимателно анализиране на особеностите на всяка фирма и всяка дейност. Ето защо е препоръчително да се свържете със счетоводител, който ще ви даде точен съвет, в зависимост от особеностите на вашата фирма.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top