Регистрация на лого

Регистрация на лого lead consult

Лого също логотип е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, институция, сдружение, организация, търговски продукт или дори отделна личност.

Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст, интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд (марка).

Може да защитите Вашето лого – изображение и цвят, чрез патентоването му в Патентното ведомство на Република България.

Най – често патентоване / регистрация на лого се извършва от наложени:

➧ салони за красота,
➧ фризьорски салони,
➧ студио за красота,
➧ студио за масажи,
➧ студио за татуировки,
➧ онлайн търговия на дрехи и аксесоари,
➧ собствени марки за дрехи и аксесоари,
➧ онлайн магазини и др.

 
Какви права ми дава патентоването / регистрация на лого?

➧ Дава правото на неговия притежател да използва логото, да се разпорежда с него и да забранява на трети лица да го използват без негово съгласие!

➧ Правото върху логото се придобива от датата на подаване на заявката за регистрация.

 
Защо да патентовам / регистрирам логото си?

 Марката (логото) е разпознаваемият елемент на всеки успешен бизнес!

➧ Марката може да е знак, който отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

При регистрация на търговска марка към Патентното ведомство екипът на Lead Consult извършва за Вас:

➲ Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за регистрация,
➲ Подаване на заявление за регистрация,
➲ Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по регистрация пред Патентното ведомство.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top