Регистрация и учредяване на Клъстер

учредяване на Клъстер lead consultВ българското законодателство не се урежда изрично юридическо лице или търговско дружество, което да носи наименованието Клъстер.

Регистрация и учредяване на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице (Сдружение) с нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате да се учреди Сдружението, то може да бъде в частна или общественополезна полза.

За да се учреди / регистрира Сдружение в частна полза са необходими 3 или повече лица (физически и/или юридически лица – търговски дружества (ЕООД, ООД, АД), както и други сдружения и фондации). Докато регистрацията на Сдружение в общественополезна полза се изисква най-малко 7 физически лица или най-малко 3 юридически лица– търговски дружества (ЕООД, ООД, АД), както и други сдружения и фондации).

Както и при търговските дружества (ЕООД, ООД, АД) и Сдружението трябва да носи уникално наименования, което да не въвежда в заблуждение или да накърнява добрите нрави.

Отново в зависимост от целта на учреденото Сдружение то може да се управлява от Управител или Управителен съвет (с най-малко трима членове) за Сдруженията в частна полза. При Сдруженията в общественополезна полза управляващият орган е винаги колективен – Управителен съвет (с най-малко трима членове).

Регистрацията на Сдружението се осъществява пред Окръжния съд по седалище и адрес на управление.

След регистрацията в съответния окръжен съд Сдружението се вписва и в Регистър БУЛСТАТ, от където получава и уникален БУЛСТАТ номер.

Сдруженията в общественополезна полза се регистрират и към Министерство на правосъдието, като се вписват в нарочен Регистър.

Различни оперативни програми и инициативи, финансирани от Европейския съюз, посочват именно Клъстери, учредени като Сдружения по ЗЮЛНЦ, като  бенефициенти за получаване на финансиране. (Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020)

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на Сдружението пред окръжен съда;
  2. Организиране на нотариалната заверка на подписите при нотариус;
  3. Входиране на документите и заявлението за регистрация пред окръжен съд;
  4. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация в Регистър БУЛСТАТ;
  5. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация в Министерство на правосъдието;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top