Онлайн магазин – фирма, общи условия, начин на плащане

С напредъка на информационните технологии все повече и повече хора в съвременния свят изявяват предпочитание към онлайн-пазаруването. Предимствата на пазуруването онлайн са много- спестяване на време, откриване на по-ниски цени, възможност за детайлно проучване.

Изключително важно е, че при осъществяване на онлайн търговията чрез вашия сайт, ще трябва да се съобразите с редица законови изисквание, които трябва да присъстват в общите условия за използване на сайта. Ето защо е необходимо да се консултирате с адвокат, преди да предприемете каквито и да било правни действия.

Трябва да предоставите на видно място следната информация:

  • Информация за Вас и дейността, която осъществявате;
  • Адрес, на който упражнявате дейността си;
  • Данни за кореспонденция(телефон, електронна поща);
  • Данни, необходими за вписването в Търговския регистър като търговец;
  • Информация за органа, който осъществява контрол върху дейността ви, ако тя подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим;
  • Условията, при които осъществявате онлайн търговията през вашия магазин, като те трябва да бъдат описани в отделен документ;
  • Основна харектеристика на стоките, които предоставяте;
  • Крайната цена на стоките и услугите с включени всички данъци и такси;
  • Подробна информация относно доставката и начина на плащане.

Какво е администратор на лични данни?

Развивайки вашата онлайн дейност, ще се наложи да съхранявате лични данни на потребителите си, а защитата на тези данни е от първостепенна важност. Законът за защита на личните данни поставя изискване в такъв случай да се регистрирате като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. На вашият сайт трябва да оповестите на видно място правилата за опазване на сигурността на личните данни.

Договор за покупка от онлайн магазин?

Не на последно място, онлайн договорите за покупка от онлайн магазина ви трябва да отговарят и на законовите изисквания за сключване на всеки един договор, а именно: да съдържат предложение за сключване на договор направено от едно лице до друго и приемане на предложението, за да се постигне съгласие.

Закона за защита на потребителите

В Закона за защита на потребителите са регулирани дистанционните продажби като е дадена възможност всеки потребител да върне стоката в 14-дневен срок, без да посочват причина за това, без да дължат обезщетение и без да плащат каквито и да е разходи за това. При отварянето на своя онлайн магазин следва да предоставите информация на потребителите относно това тяхно право, както и на всички права и задължения, които стоят помежду ви.

Scroll to Top