Направете правилен избор за наименование на вашата фирма

„Как да се казва фирмата ми?“ Несъмнено това е един от първите въпроси, които си задава всеки един, предприел откриването на свое собствено търговско дружество.

Свободата да изберете наименование изцяло по ваш избор, чрез което да популяризирате своята дейност, е привидна.

Съществуват някои ограничения, с които трябва да се съобразите, така че вашето дружество да бъде учредено.

Основни изисквания

  • Задължително е името да бъде изписано на български език. Начинът на изписване на латиница се добавя само в основните фирмени документи.
  • Избраното от Вас име трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.
  • Не на последно място- основно изискване при избор на име е това то да бъде уникално. Не може на територията на страната ни да съществуват две фирми с абсолютно едно и също наименование.

Изискването за уникалност на наименованието е съпътствано с редици други въпроси относно критериите за определяне уникалността.

Познаването на тези критерии, които биха могли да се изведат единствено от практиката, дава възможност в случай че сте избрали наименование, което по някакъв начин е символично за Вас, но вече се използва от друг търговец, без да го променяте изцяло (а само отчасти) да отговорите на критериите за уникалност и да регистрирате своята фирма.

Scroll to Top