Регистрация на ЕООД?

Регистрация на ЕООД lead consultКакво е ЕООД?

ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) е дружество, което  принадлежи на едно лице – физическо или юридическо. Това означава, че собственик на капитала е само едно лице. Неговата отговорност е ограничена до размера на капитала и имуществото на фирмата. Така личното му имущество е обособено и защитено от кредитори на дружеството.

Регистрация на ЕООД:

Регистрацията на ЕООД отнема само  ЕДИН ДЕН.

ЕООД може да се учреди с минимален капитал от 2 (два) лева.  Този капитал се внася в банкова сметка- наречена набирателна, която се създава специално за да съхранява капитала на дружеството до неговата фактическа регистрация.

След регистриране на дружеството тази сметка може да се транформирана в разплащателна и да се използва и за търговските операции на дружеството.

Дружеството се регистрира към Агенция по вписванията – Търговски Регистър, където се входират всички необходими документи за учредяването на фирмата.

Екипът на Lead Consult Ltd извършва цялостна дейност по регистраци на Вашето ЕООД.

Единственото, което ни  е необходимо от Вас е :

  • да изберете наименование на своето дружество (ние ще проверим дали то е уникално);
  • да опишете основна дейност, която ще извършвате;
  • да посочите седалище и адрес на управление.
  • да изберете управител/и ( едноличният собственик на капитала може да назначи за управител и друго лице, което да го представлява)
  • да посочите размер на капитала.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top