Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружествоБългарско юридическо лице, може  закупи частично или изцяло чуждестранно юридическо дружество.  За целта собствениците на капитал на българското дружество, трябва да са взели протоколно решение на общото събрание в което изрично да е записано решението им за частично или пълно изкупуване на дяловете на чуждестранно дружество.

Българското юридическо дружество трябва да притежава актуално състояние издадено от Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, което да е заверено с Апостил от МВнР, както и да бъде преведено от лицензиран преводач вписан към МВнР.

Фактическото изповядване на сделката за покупко-продажба на дяловете на чуждестранно дружество се извършва в държавата в която е регистрирано дружеството, което се изкупува.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top