Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?

Как Българско дружество може да изкупи дялове на чуждестранно дружество?Българско юридическо лице, може  закупи частично или изцяло чуждестранно юридическо дружество.  За целта собствениците на капитал на българското дружество, трябва да са взели протоколно решение на общото събрание в което изрично да е записано решението им за частично или пълно изкупуване на дяловете на чуждестранното дружество.

Българското юридическо дружество трябва да притежава актуално състояние издадено от Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, което да е заверено с Апостил от МВнР, както и да бъде преведено от лицензиран преводач вписан към МВнР.

Фактическото изповядване на сделката за покупко-продажба на дяловете се извършва в държавата в която е регистрирано дружеството, което се изкупува.

Scroll to Top