Нашите услуги

Осъществяваме Вашите мечти, обичайки това, което правим! 

Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел

Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел, след извършване на проверка за уникалност на наименованието, изготвяме всички необходими документи за вписване и регистрация на Вашето дружество.

Счетоводно обслужване на търговски дружества

Екипът на Lead Consult предлага индивидуално счетоводно обслужване и подход, в зависимост от естеството и нуждите на Вашия бизнес. Счетоводно обслужване на английски език, с възможност за отчитане по Националните счетоводни стандарти, както и по Международните счетоводни стандарти.

Правно обслужване

Фокус в Търговското право, Вещно право- сделки с недвижими имоти, Авторско право, както и Право на интелектуалната и индустриалната собственост.

Разрешителни за внос и търговия на едро с медицински изделия и лекарства

Дългогодишен опит в консултиране, изготвяне на документи и цялостна процедура по регистрация в Изпълнителна агенция по лекарствата на вносители и търговци на едро с медицински изделия. Извършваме и пускане на пазара за първи път на територията на Р България на медицински изделия.

Регистрация на лекарска практика и сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Консултиране и извършване на процедура по регистрация на лекарска практика и сключване на договор с НЗОК.

Регистрация на Търговска марка

Екипът на Lead Consult има дългогодишен опит в регистрация на Търговски марки на територията на Р България и такива с международен обхват. Извършваме предварително проучване за идентичност или сходство на марка и даване на становище.

Специфични вписвания и регистрационни режими

Вписване на търговци на благородни метали и скъпоценни камъни към Министерство на икономиката. Както и много други регистрационни и лицензионни режими, за които е нужно само да се свържете с нас.

Вписване на дружества в ЦПРС към Камара на строителите в България

Дългогодишен опит в консултиране, изготвяне на документи и цялостна процедура по регистрация, промяна в обхвата, промяна в обстоятелствата и деклариране на опит към ЦПРС.

Заличаване и ликвидация на дружества

Подготвяме необходимите документи за започване процедурата по ликвидация, следене на целия процес по ликвидация на дружество, до фактическото му заличаване в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Нашият екип Ви очаква!

Scroll to Top