Регистрация на ООД и ЕООД

Какво е ЕООД или ООД:

 • ООД (Дружество с ограничена отговорност) е обединение на две или повече лица – физически и/или юридически, за извършване на търговски сделки с общи средства.
 • ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност), принадлежи на едно лице – физическо или юридическо.
 • Минималният капитал с който може да се учреди едно дружество е 2 (два) лева.
 • Минималната учредителна вноска, която може да притежава съдружник в ООД е 1 (един) лев.
 • Капиталът се внася в банкова сметка – създадена специално да съхранява капитала до фактическата регистрация на дружеството – нарича се набирателна сметка.
 • След като дружеството се регистрира тази сметка от набирателна се трансформира в разплащателна сметка и може да се използва за търговските операции на дружеството.
 • Капиталът може да е и непарична вноска.
 • Документа за учредяване – Дружествения договор за ООД и Учредителния устав за ЕООД се сключва в писмена форма.
 • Дружествата се регистрират към Агенция по вписваниятаТърговски Регистър
 • И двата вида дружества се регистрират за 1 (един) работен ден.

Начин на управление на ООД и ЕООД:

При регистрация на фирма, екипът на Lead Consult извършва за Вас:

 • проверка за уникалност на наименованието.
 • изготвяме всички необходим документи за регистрация на  ЕООД или ООД
 • записване на час при нотариус, за подписване на необходимите документи.
 • откриване на набирателна сметка
 • подаваме необходимите документите за регистрация в Агенция по вписванията
 • предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация на ЕООД или ООД
 • можем да Ви предоставим и счетоводни услуги

Какво ни е необходимо от Вас за регистрация на фирма:

 • да изберете наименование.
 • да опишете основна дейност.
 • да посочите седалище и адрес на управление.
 • да изберете управител/и.
 • да посочите размер на капитала.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top