Регистрация на ЕТ

Какво е ЕТ:

  • ЕТ (Едноличен търговец) може да бъде всяко дееспособно физическо лице, с местожителство Р България.
  • Едно физическо лице, може да регистрира само една фирма, като едноличен търговец.
  • Наименованието на едноличния търговец, трябва да съдържа без съкращение личното и бащиното или фамилното име, на физическото лице.
  • При регистрацията на ЕТ не е необходимо внасянето на капитал.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи за регистрация на Вашето ЕТ
  • Подаваме необходимите документите за регистрация в Търговски регистър
  • Предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация на Вашето ЕТ

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!  

     

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top