Регистрация на АД

Какво е АД:

 • Акционерното дружество е типичното капиталово дружество, съдружниците в дружеството се наричат акционери.
 • Те не отговарят за задълженията на акционерното дружество, а са инвеститори в него.
 • Акционерното дружество се управлява от Съвет на директорите или Управителен съвет, избиран от акционерите, членовете му са квалифицирани професионалисти, които управляват капитала на дружеството
 • Минимален капитал на дружеството – 50 000 лева.

 

Услугата на Lead Consult включва:

 • Изготвяме всички необходим документи за регистрация на акционерното дружеството
 • Подаваме необходимите документите за регистрация в Търговски регистър
 • Предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация акционерното дружеството

 

За да се впише дружеството в Търговския регистър е необходимо:

 • Да е приет уставът
 • Да е записан целият капитал
 • Да са внесени най-малко 25 % от номинала
 • Да са избрани органите за управление

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква! 

   

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com

 

Scroll to Top