Регистрация на АД

 

регистрация на ад

регистрация на АД

 

Какво е АД:

 • Акционерното дружество е типичното капиталово дружество, съдружниците в дружеството се наричат акционери.
 • Те не отговарят за задълженията на акционерното дружество, а са инвеститори в него.
 • Акционерното дружество се управлява от Съвет на директорите или Управителен съвет, избиран от акционерите, членовете му са квалифицирани професионалисти, които управляват капитала на дружеството
 • Минимален капитал на дружеството – 50 000 лева.

Услугата Регистрация на АД на Lead Consult включва:

 • Изготвяме всички необходим документи за регистрация на акционерното дружеството
 • Подаваме необходимите документите за регистрация в Търговски регистър
 • Предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация акционерното дружеството

За да се впише дружеството в Търговския регистър е необходимо:

 • Да е приет уставът
 • Да е записан целият капитал
 • Да са внесени най-малко 25 % от номинала
 • Да са избрани органите за управление

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top