G. Вписване на дружества в Централния професионален регистър на строителя

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва с подаване на заявление, в което се посочват категории строежи в зависимост от извършваната дейност. В заявлението за първоначално вписване в ЦПРС, което се попълва онлайн, се интегрират посочените по-долу три показатели: ⤿ Нетни парични потоци (НПП) /хил. лв./ – попълват се в хиляди лева, съгласно удостоверение, издадено от […]

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории Прочети още »

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Камара на строителите в България (КСБ) е независима, доброволна, професионална oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България. Камарата е юридическо лице, създадено през 2006 г. на основание на Закона за камарата на строителите* и е универсален правоприемник на сдружението по ЗЮЛНЦ Българска строителна камара, която понастощем обхваща над 2 800 членове, сред

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите Прочети още »

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ

  Нови изисквания след промени в ЗУТ свързани с регистрация в камарата на строителите: След внесените промени в Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите, на вписване в Централния професионален регистър, който се поддържа от Камарата на строителите вече подлежат и всички строители на жилищни и вилни сгради над 100 кв.м. Това

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ Прочети още »

Вписване в Централния професионален регистър на строителите

    Компетентен орган: ➠ Камара на строителите в България   Задължение за вписване Централния професионален регистър на строителите: ➠На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »

Отваряне на магазин за строителни материали

  Ако възнамерявате да отворите собствен магазин, където да продавате набор от инструменти и строителни материали, а също така и електроуреди, различни санитарни пособия и т.н., то ето накратко основните стъпки, които трябва да направите, за да осъществите това. 1. Регистрирайте своя фирма ЕООД/ООД От Вас е нужно единствено да изберете наименование, адрес на управление,

Отваряне на магазин за строителни материали Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top