H. Вписване на дружества в Централния професионален регистър на строителя

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Това е процедура, която включва две основни неща: –          Деклариране на опит и подаване на финансов отчет за изминалата година. –          Заплащане на годишен абонамент към Камара на Строителите. Строителите вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя към Камарата на Строителите в България веднъж в годината са длъжни да заплатят годишния си абонамент и да представят Годишен …

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите Прочети още »

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ

Нови изисквания след промени в ЗУТ: След внесените промени в Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите, на вписване в Централния професионален регистър, който се поддържа от Камарата на строителите вече подлежат и всички строители на жилищни и вилни сгради над 100 кв.м. Това сваля драстично минималния праг за вписване, който …

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ Прочети още »

Вписване в Централния професионален регистър на строителите

Компетентен орган: Камара на строителите в България Задължение за вписване: На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в класификацията …

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »

Отваряне на магазин за строителни материали

Ако възнамерявате да отворите собствен магазин, където да продавате набор от инструменти и строителни материали, а също така и електроуреди, различни санитарни пособия и т.н., то ето накратко основните стъпки, които трябва да направите, за да осъществите това. 1. Регистрирайте своя фирма ЕООД/ООД От Вас е нужно единствено да изберете наименование, адрес на управление, капитал …

Отваряне на магазин за строителни материали Прочети още »

Scroll to Top